др Борислава Ераковић

др Борислава Ераковић

Доцент

Одсек за англистику, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

 

Контакт:

- Број телефона 021 6361083

- Поштанска адреса: Др Зорана Ђинђића 2а, Нови Сад

-  Адреса електронске поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

БИОГРАФИЈА:

Борислава Ераковић је доцент је на Одсеку за англистику Филозофског факултета у Новом Саду, где дипломирала, магистрирала (Превођење урбаног америчког супстандардног варијетета) и докторирала (Компетенције преводилаца са енглеског језика, утицај кооперативног и колаборативног модела наставе). На основним и мастер студијама предаје књижевно и стручно превођење и теорију превођења. Објавила је већи број научних и стручних радова из области критике, теорије и педагогије превођења, као и превода – књижевних и научних, углавном из области фолклористике. Учествовала је у организацији фолклористичке конференције Жанрови предања у Новом Саду, 2013. године.

 

Области интересовања и истраживања

теорија, педагогија и критика превођења

 

Селективна библиографија

 

Монографија:

(2002). О превођењу урбаног америчког супстандарда. Покрајински секретаријат за науку и културу, Нови Сад.

 

Уређени зборник:

(2014) Topics on Translator and Interpreter Training. Novi Sad: Filozofski fakultet, IATIS. (у коаторству с М. Тодоровом)

 

Публикације у часописима и зборницима радова:

(2014) „О Поароу у преводу на српски и малој преводилачкој радионици у великом пројекту.“ У: Твртко Прћић и др. (ур). Зборник у част Драгињи Перваз, Елнглески језик и англофоне књижевности у теорији и пракси. Нови Сад: Филозофски факултет, стр. 533-549 (у коаторству са Н. Кампмарк, Н и И. Ивановић-Муждека)

 

(2013). „Превођење књига за децу: проблем стратегије“. У: И. Живанчевић-Секеруш (ур.) Сусрети култура, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду. 789-799.

 

(2013). “The Role Translation Diaries in the Acquisition of Theoretical Translation Concepts at the Beginner Level.” In: M.Cernicova-Buca, D. Dejica (eds). Professional Communication and Translation Studies, 6/1/2, Timisoara ISSN 2065-099X pp. 149-156.

 

(2012). “Legends are Alive“. In: Frog, Helen F. Lesli, Joseph S. Hopkins (eds) The Retrospective Methods Network Newsletter. Helsinki: The University of Helsinki, No. 5, 77-80 (у коаторству са  З. Карановић)

 

(2012). „Legends: Past and Present“. U: Zoja Karanović i Willem de Blecourt (eds). Belief Narrative Genres. Novi Sad: International Society for Folk Narrative Research i Filozofski fakultet,11-13. (у коаторству са З. Карановић)

 

(2012). „Овладавање текстуалном преводилачком поткопетенцијом на основним студијама језика“. У С. Гудурић (ур.) Језици и културе у времену и простору 1. Нови Сад: Филозофски факултет, 389- 397.

 

(2011). “The Role of Extratextual Factors in the Acquisition of Translation Competence.“ In: I.Đ.Paunović, M. Marković (eds). English Studies Today: Views and Voices. Novi Sad: Filozofski fakultet, 54-65.

 

(2010). „Превођење књига за децу, функционални приступ“. У: Љиљана Суботић, Ивана Живанчевић-Секеруш (ур.) Сусрет култура, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад, II: 839-846.

 

(2010). „Инструменти оцењивања преводилачке компетенције у настави“. Методички видици, Нови Сад 1:90-95.

 

Објављени преводи:

 

2013. Ајн Ренд, Побуњени Атлас. Albion Books, Београд. (str. 572-957)

2013. Перо Зубац, Ode to Youth (превод песме Ода младости). У: Билтен 14. Тактонса, Нови Сад: РТВ Војводине, стр. 3

2006. Марк Џ. Сајфер, Чаробњак (Живот и време Николе Тесле, биографија једног генија). Стилос, Нови Сад (стр. 129-229).

2005. Ејми Тен, Клуб радости среће. Стилос, Нови Сад. (300 str.)

2004. Ејми Тен, Жена кухињског бога. Стилос, Нови Сад. (373 str.)

2003. Судир Какар, Екстаза. Стилос, Нови Сад. (216 str.)

2002. Гитанџали Шри, Маи. Стилос, Нови Сад.

Објављени преводи из области фолклористике са српског на енглески:

2014  Samardžija. S.D.  “The Thin-peaked Fir and the Green Pine. Notes in the Margins: Evergreen Trees in Serbian Folk Poetry”. In:  Zoja Karanovic (ed). Plants and Herbs in Traditional Serbian Culture. Handbook of Folk Botany II. Zoja Karanovic (ed). Novi Sad. Filozofski fakultet pp. 5-18

2014 Karanović, Z. “The Meaning and Function of the Blackberrz in the Traditional Culture of Serbs and Slavic Peoples”. In:  Zoja Karanovic (ed). Plants and Herbs in Traditional Serbian Culture. Handbook of Folk Botany II. Zoja Karanovic (ed). Novi Sad. Filozofski fakultet pp. 33-46

2014 Polovina, N.“Symbolism of the Lily in Medieval Serbian Literature”. In:  Zoja Karanovic (ed). Plants and Herbs in Traditional Serbian Culture. Handbook of Folk Botany II. Zoja Karanovic (ed). Novi Sad. Filozofski fakultet pp. 47-58

2014 Stefanović, M.D.“I Dedicate these Stalks of Immortelle, Feather Grass and Summer Savory”. In:  Zoja Karanovic (ed). Plants and Herbs in Traditional Serbian Culture. Handbook of Folk Botany II. Zoja Karanovic (ed). Novi Sad. Filozofski fakultet pp. 59-68

2014 Jokić, J. “The Healing Power of Sacred Trees”. In:  Zoja Karanovic (ed). Plants and Herbs in Traditional Serbian Culture. Handbook of Folk Botany II. Zoja Karanovic (ed). Novi Sad. Filozofski fakultet pp. 83-92

2014 Vujnović, T. “Use of Plants in Rituals Related to Childbirth in Eastern Serbia”. In:  Zoja Karanovic (ed). Plants and Herbs in Traditional Serbian Culture. Handbook of Folk Botany II. Zoja Karanovic (ed). Novi Sad. Filozofski fakultet pp. 103-112.

2014 Sikimić, B. “How to Talk about Plants: Questions of Methodology”. In:  Zoja Karanovic (ed). Plants and Herbs in Traditional Serbian Culture. Handbook of Folk Botany II. Zoja Karanovic (ed). Novi Sad. Filozofski fakultet pp. 113-120.

2012 Nada Milošević-Đorđević. „A Survey of Approaches to Legends in Serbian Scholarship“. In: Zoja Karanović i Willem de Blecourt (eds). Belief Narrative Genres. Novi Sad, International Society for Folk Narrative Research i Filozofski fakultet. 41-50

2012 Tatjana Vujnović, „Serbian Etiological Belief Folk Tales about Plants Originating from Excretions and Body Parts of Supernatural Beings and Humans“.  In: Zoja Karanović i Willem de Blecourt (eds) Belief Narrative Genres. Novi Sad, International Society for Folk Narrative Research i Filozofski fakultet. 69-77.

2012 Snežana Samardžija, „Stolen Land (A Motif in the System of Genre Rules). In: Zoja Karanović i Willem de Blecourt (eds). Belief Narrative Genres. Novi Sad, International Society for Folk Narrative Research i Filozofski fakultet. 79-86.

2012 Zoja Karanović, Stories about St. Sava in Serbian Folk Tradition (From Myth to Local Legends:Meanings, Functions, Adaptations). In: Zoja Karanović i Willem de Blecourt (eds). Belief Narrative Genres. Novi Sad, International Society for Folk Narrative Research i Filozofski fakultet. 163-171.

2012 Jelenka Pandurević, „Narratives about the Second World War between Oral History and Folklore Tradition“. In: Zoja Karanović i Willem de Blecourt (eds). Belief Narrative Genres. Novi Sad, International Society for Folk Narrative Research i Filozofski fakultet. 197-203.

 

 

System.String[]