др Ирена Арсић

др Ирена Арсић,

ванредни професор,

Филозофски факултет у Нишу

 

КОНТАКТИ:

- број телефона: 064 8013397

- адреса: Филозофски факултет у Нишу, Ниш, Ћирила и Методија 2

- адреса електронске поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

БИОГРАФИЈА:

Ирена Арсић (Скопље, 1959) дипломирала је на Одсеку за југословенску књижевност и српскохрватски језик Филозофског факултета у Приштини 1982. године  а магистрирала  1994. на Филолошком факултету у Београду са темом Антун Сасин, дубровачки песник 16. века, где је стекла и докторат  књижевних наука одбраном дисертације Дубровачки штампари 19. века и њихова издања 2004. године.

Радила је као асистент на Филозофском факултету у Приштини (1991-1998), а од 2008. је предавач на Филозофском факултету у Нишу, на Департману за српску и компаративну књижевност. 

Тренутно И. Арсић  је ангажована на наставним предметима и курсевима: на Основним студијама Србистике – Књижевност од ренесансе до рационализма, Историја културе српског народа, Самообликовање у ренесансној култури старог Дубровника и Пасторала у старој дубровачкој књижевности; на студијском програму Мастера филологије -  на предмету Техника научног рада;  на Докторским студијама филологије - Историја српске књижевне историографије,  Барокни еп у књижевности старог Дубровника и Новија дубровачка књижевност.

Ирена Арсић је уредник часописа за филолошке науке Филозофског факултета у Нишу, „Philologia Mediana“, од оснивања,  2009.

Од године 1994. Ирена Арсић је главни и одговорни уредник у београдском Издавачком предузећу „Ars libri“, а од 2007. и уредник издавачке делатности у Задужбини Владете Јеротић.

 

 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

Књижевна и културна историја старог и Дубровника 19. века

Занимање за традиционалну културу огледа се у уочавању  једног од основних утицаја на дубровачку књижевност, односно проучавању утицаја фолклорног наслеђа на литерарну традицију старог Дубровника.

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

 

                                                Књиге и приређена издања

Антун Сасин дубровачки песник 16. века, Ars libri – Бесједа, Београд – Бања Лука 2002.

Дубровачки штампари и издавачи 19. века и њихова издања, Ars libri – Бесједа, Бања Лука – Београд 2005.

Српска православна црква у Дубровнику до почетка 20. века, Српска православна црква у Дубровнику – Епископија захумско-херцеговачка и приморска, Ars libri,  Дубровник – Требиње – Београд, 2007.

Весна Ристић, Снежана Бојовић, Ирена Арсић, Библиографија Владете Јеротића, Ars libri, Београд 2008.

Дубровачке теме 19. века, Ars libri, Београд 2009.

Дубровчани и нашјенци: из старога Дубровника, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2011.

Антоније (Антун) Вучетић (1845-1931) историчар Дубровника, Филозофски факултет у Нишу 2012.

Јовица Перовић (1874-1942) дубровачки публициста, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2014.

Гости Града и друге студије из старог и Дубровника 19  века, Ars libri, Београд 2015.

 

Георгија (Ђорђе) Николајевић, О Дубровнику и о Дубровчанима, приредила Ирена Арсић,  Ars libri – Центар за црквене студије, Београд – Ниш  2004.

Lujo Vojnović, Istorija Dubrovačke Republike, приредила Ирена Арсић, Ars libri, Beograd 2006.

Предраг Станојевић, Књижевни историчар Франческо Марија Апендини, приредила Ирена Арсић, Ars libri, Београд 2012.

Из новије дубровачке књижевности, приредила Ирена Арсић, Ars libri, Београд 2015.

 

                                                                        Студије

О светосавским свечаностима у Дубровнику крајем XIX века ,“Браство“, VII, 2003, 55-67.

Матија Бан и покушај оснивања Друштва св. Саве, „Браство“, IX, Београд  2005, 61-72.

Стојановић, Ружичић и Војновић о Савиндану у Дубровнику 1894, „Црквене студије“, Зборник Центра за црквене студије, год. IV, бр. 4, Ниш, 2007, 317-328.

Лик св. Саве у двема дубровачким комедијама из друге половине 19. века, Зборник Центра за црквене студије, год.V, бр. 5, Ниш, 2008, 207-213.

Култ  светог  Саве  у Дубровнику  и  међу  Дубровчанима, „Православна теологија и култура“, Зборник са научног скупа одржаног 25. и 26. децембра 2008. у  Нишу, Ниш 2009, 145-150.

Дубровчанин Нико Ђивановић у одбрани имена грушке Улице Св. крста (крижа) 1931. године, „Црквене студије“, Годишњак Центра за црквене студије, год. VII, бр.7, Центар за црквене студије,  Ниш 2010, 397-403.

Власи  на вратима  од  града: пролегомена у  проучавање  мотива  село – град  у  драмској  књижевности  ренесансног Дубровника, Село и град у култури Бугара и Срба / Селото и градът в културата на Българи и Сърби, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий, Велико Търново“ 2011, 78-88.

Дубровчани и нашјенци, своји и/или туђи, „Други о Србима, Срби о другима“, приредила Дубравка Поповић Срдановић, Филозофски факултет у Нишу, 2012, 167-173.  

О/око имену/а у старој дубровачкој књижевности, „Име у култури Срба и Бугара“ – „Името б културата на Сърби и Българи“, зборник радова. Приредила Дубравка Поповић Срдановић, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2011, 203-209.

Дубровачки парац Свети Влахо: од светог до популарног, „Српски језик, књижевност и уметност“, Зборник радова са VI међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (28-29. X 2011), књ. 2, Крагујевац, 2012, 203-2011.

Gosti grada Dubrovnika: od nevoljnog Stanca, do virtualnog Crnjanskog, Međunarodni znanstveni interdisciplinarni simpozij „Hrvatska folklorna i etnografska baština u svjetlu dubrovačke, svjetske i turističke sadašnjosti“, FEB 2012, Dubrovnik, 11-13.XII 2013, ur. M. Muhoberac, Poslijediplomsko središte Dubrovnik, Sveučilište u Zagrebu, Dubrovnik 2013, 628-635.

Јастребов у Дубровнику, Историја и значај Призренске богословије, зборник радова, приредио Славиша Недељковић, Универзитет у Нишу Филозофски факултет, Ниш 2013, 75-87.

Ћирилица у Дубровнику 19 века, „Philologia Mediana“, год. VII, бр. 7, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2015, 335-352.

О Св. Влаху у Београду 1904. Philologia Mediana“, год. VIII, бр. 8, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2016, 99-108.

Од Српске Атине до југословенске провинције: културне прилике у Дубровнику Решетаровог времена (1860–1942), Српски  молитвеник : споменица Милану Решетару : 1512-1942-2012, уредници Јасмина Грковић-Мејџор, Виктор Савић, Српска академија наука и уметности. Одељење језика и књижевности. Фонд "Ђорђе Зечевић" за унапређење и заштиту ћириличког писма ; књ. 1, Службени гласик, Београд, 2016, 43–50. 

Од Орбина до Стојановића: словинство Дубровчана кроз векове, „Исходишта“, 3, уредник Михаљ Радин, Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Савез Срба у Румуниији, Темишвар / Ниш 2017, 9-16.  

The Culture of Catholic Serbs from Dubrovnik in Contemporary Croatian Historiografy, „Philologia Mediana“, год. IX, бр. 9, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2017, 49-62.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

System.String[]