ма Маја Радивојевић

МА Маја Радивојевић,

етномузиколог, истраживач-приправник

Музиколошки институт САНУ, Београд

 

 

КОНТАКТ:

- поштанска адреса: Музиколошки институт САНУ, Кнез Михаилова 36, Београд

- адреса електронске поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

БИОГРАФИЈА:

            Основне студије завршила је на Катедри за етномузикологију ФМУ у Београду, где је 2015. године одбранила и мастер рад под називом Милија Радивојевић Баја – „традиција у настајању“?, под менторством ванредног професора др Сање Радиновић (највиша оцена). Исте године уписује докторске академске студије на поменутој катедри, где тренутно похађа трећу годину (такође под менторством професорке Радиновић). Тема њене дисертације везана је за музику влашке етничке зајднице која живи на широј територији Хомоља у североисточној Србији.

Као студент учествовала је у ЕУ пројекту Културна мрежа југоисточне Европе у Бачкој Паланци, 2013. и 2014. године, затим у пројекту Полимље: мултидисциплинарна историјска истраживања, у Новој Вароши и Пријепољу 2014. године, као и у ЕУ пројекту Буђење свести о националној припадности и култури Влаха са фокусом на младе, у Петровцу на Млави, 2016. и 2017. године.

На Катедри за етномузикологију ФМУ у Београду у оквиру курса Народна песма 3 држи вежбе студентима друге године (од 2015. године до данас). Осим на пољу научно-истраживачке делатности, ангажована је и у домену апликативне етномузикологије: активно се бави извођењем традиционалних народних песама и подучавањем младих певању у оквиру различитих семинара и радионица. Од новембра 2017. године запослена је као истраживач-приправник у Музиколошком институту САНУ.

 

 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

            Своје научно интересовање усмерила је превасходно на вокалну праксу (са посебним фокусом на питање стила, као и односа музике и идентитета), али пажњу посвећује и инструменталном и плесном фолклорном наслеђу.

 

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

 

„Fonoarhiv dr Dragoslava Devića – Srpska vokalna tradicija I“. (2015). Etnoumlje: srpski world music magazin (br. 28). 28.

 

„Kroz homoljske kapije“, (2016). Etnoumlje: srpski world music magazin (br. 30). 46–49.

 

„Семантика плеса у савременом свадбеном ритуалу у Србији: случај у селу Лучица“. (2016). Мокрањац: часопис за културу (бр. 18). 87–103.

 

„Изазов бимузикалности: усвајање музичког језика 'других' на примеру фрулаша Радојка Ђорђевића“ (у припреми за штампање у оквиру зборника Владо Милошевић: етномузиколог, композитор и педагог – Традиција као инспирација)

 

 

 

ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА:

 

Пожаревац и околна села (2011–2014. године)

Кикинда и околна села (2011, 2012, 2016. и 2017. године)

Село Вукасовци, Аранђеловац (2012. године)

Лозница и околна села (2013. године)

Село Свињица, Румунија (2013. године)

Бачка Паланка и околна села (2013. и 2014. године)

Нова Варош и Пријепоље, са околиним селима (2014. године)

Хомоље: Петровац на Млави, Кучево и Жагубица, са околним селима (од 2015. године до данас)

 

System.String[]