Ана Савић

 

Ана Савић,

дипломирани проферсор језика и књижевности,

Филолошки факултет Универзитета у Београду

 

КОНТАКТ:

- број телефона: 0616692790

- поштанска адреса: Тошин бунар 143

- адреса електронске поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

БИОГРАФИЈА:

            Ана Савић рођена је 30. марта 1993. у Крушевцу. Дипломирала је 2017. године на Катедри за српску књижевност с јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду, са темом Фолклорна анегдота као извор за реконструкцију слике једног времена. Тренутно је на мастер академским студијама студијског програма Српска књижевност на Филолошком факултету у Београду.

 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

            Истраживање фолклора са литерарног и етнографског аспекта. Фолклорна анегдота и прича из живота као драгоцени извор за реконструисање прошлости, начина живота и менталитета.

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

 

Публикације у часописима и зборницима радова:

 

Савић, Ана. „Фолклорна анегдота као извор за реконструкцију слике једног времена”. Фолклористика, Година друга, св. 2. 2017: 99˗130.

 

 

ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА:

            Расински округ, околина Крушевца (село Рибаре); истраживање спроведено 2012. и 2013. године. Прикупљена грађа садржи приче из живота, анегдоте, предања, веровања и приче везане за традицијску културу.

 

 

System.String[]