ПОЗИВ НА САРАДЊУ: 150 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА ТИХОМИРА Р. ЂОРЂЕВИЋА

Редакција часописа Фолклористика Удружења фолклориста Србије позива сараднике да допринесу обележавању 150 година од рођења значајног српског етнолога и фолклористе Тихомира Р. Ђорђевића (1868‒1944).

Молимо сараднике да се одазову прилозима којима би се Ђорђевићево деловање осветлило из угла различитих области истраживања и интересовања аутора.

Позив ћирилица

Позив латиница

ФОЛКЛОРИСТИКА - ПОЗИВ НА САРАДЊУ

ФОЛКЛОРИСТИКА

Часопис Удружења фолклориста Србије

www.folkloristika.org

ISSN 2560-3191 (Online)

ПОЗИВ НА САРАДЊУ

Фолклористика је академски, рецензирани часопис Удружења фолклориста Србије, које окупља стручњаке, професионалце и дипломиране студенте. Часопис објављује радове о свим облицима фолклора и нематеријалне баштине у Србији и у свету. Истраживачке перспективе обухватају широке оквире, почевши од вербалног и књижевног фолклора и разговорног језика, преко традиционалне музике, игре, веровања, обичаја, традиционалне медицине и ветерине, фармације и фитотерапије, па до народне уметности, вештина, заната. У намери да испита и расветли традиционалне и савремене фолклорне праксе и процесе, Фолклористика охрабрује различите теорије, критичке и компаративне приступе, проучавање историје и методологије фолклора, као и свих области с којима се фолклор додирује ‒ однос фолклористике и етнологије, етномузикологије, лингвистичке и културне антропологије, друштвене историје, културних студија и сродних друштвених и хуманистичких наука. Поред тога што је посвећена високим академским стандардима, Фолклористика укључује и теренску грађу и извештаје, желећи да оваквим усмерењем подстакне научни дискурс и повезивање савремених теоријских становишта, и уједно допринесе научној комуникацији, развоју образовања и очувању нематеријалног културног наслеђа.

Read more ...