ЧАСОПИС

ФОЛКЛОРИСТИКА

Часопис Удружења фолклориста Србије

Часопис „Фолклористика“ покренули су 2016. године чланови Удружења фолклориста Србије са циљем да афирмише актуелна истраживања из области фолклористике у Србији, али и да прилозима еминентних сарадника из иностранства допринесе научној комуникацији у ширим оквирима, те да постане поуздано гласило о савременим научним тенденцијама и сазнањима. Часопис је интердисциплинарно оријентисан и отворен за оригиналне, претходно необјављене научне и стручне радове из области фолклористике, етнологије, етномузикологије, етнолингвистике, антропологије и сродних друштвених и хуманистичких дисциплина (историја, усмена историја, социологија, архивистика, археологија...) као и за теренску грађу, чиме тежи да допринесе промоцији и развоју научноистраживачког рада, образовања, као и очувању и промоцији нематеријалног културног наслеђа.

Окосницу часописа чине три рубрике: „Студије и огледи“ (у којој се објављују оригинални и прегледни научни радови), „Истраживања и грађа“ (која је предвиђена за објављивање адекватно коментарисане теренске и друге релевантне грађе) и „Прикази“ (која обухвата критичке приказе научних и стручних публикација, научних скупова, аудио издања и сл.).

Фолклористика је електронски часопис и излази два пута годишње.

Позив на сарадњу (ћирилица)

Позив на сарадњу (латиница)

Call for papers (eng)

Упутство за припрему рукописа

Позив сарадницима за часопис „Фолклористика“

Позив сарадницима за темат „Фолклорни пејзаж гробља“

 

System.String[]