ФОЛКЛОРИСТИКА - ТЕМАТ ВОДЕНИ БИКОВИ И КРАВЕ

ФОЛКЛОРИСТИКА

Часопис Удружења фолклориста Србије

www.folkloristika.org

ISSN 2560-3191 (Online)

ПОЗИВ НА САРАДЊУ У ТЕМАТСКОМ БРОЈУ

Редакција часописа Фолклористика Удружења фолклориста Србије позива сараднике да оригиналним научним радовима и до сада необјављеном грађом дају свој допринос тематском броју часописа Водени бикови и водене краве у усменој традицији света. Гост уредник овог тематског броја је Ђорђина Трубарац Матић. 

Тема водених бикова и крава у усменој традицији одабрана је с намером да се окупе оригинални радови аутора из свих крајева света, који су познаваоци теме водених бикова и водених крава унутар традиција које проучавају, а у циљу стварања ширег међународног оквира за њено свеобухватније и дубље сагледавање. Веровање у ове водене демоне је заступљено у релативно ограниченом броју традиција расутих по свету, па је тема до сада најчешће обрађивана из уже, националне, етничке или регионалне перспективе и то унутар међусобно изолованих научних кругова где су, како грађа, тако и научне студије, често остајали затворени и недоступни за истраживаче који су се бавили истом темом, али у другим традицијама. Зато није било ни међусобног дијалога, ни шире научне дискусије, ни дубљих компаративних увида. Жеља уредника је да се ово стање промени пружањем оквира за трасирање почетне платформе за будућа компаративна истраживања која би могла да дају даљи замах теми како у локалним, тако и у међународним оквирима.

Сама тема отвара комплексна питања мистичног односа човека и природе у свој њеној неукротивости, застрашујућој снази и привлачности, а могуће јој је приступити из различитих перспектива: фолклористичке, антрополошке, етнографске, етнолошке, лингвистичке, филолошке, историјске, психолошке и осталих, како у синхронијској, тако и у дијахронијској димензији.

Интернет издање часописа омогућава да се у рад укључи аудио, видео и фотографска документација.

Молимо вас да пријаве које обухватају име/на аутора, афилијацију, наслов рада и апстракт дужине до 150–200 речи (1000‒1200 словних знакова с белинама), на српском или енглеском језику, пошаљете до 1. 4. 2017. на ове две адресе:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. и

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Упутство за припрему рукописа можете наћи овде:

Верзија на српском: http://folkloristika.org/site/assets/files/1039/folkloristikauputstvo_za_pripremu_rukopisa.pdf

Верзија на енглеском: http://folkloristika.org/site/assets/files/1039/folkloristika-guidelines.pdf

Редакција ће рецензирати пријаве и послати потврду пријема апстракта у року од две недеље. Готове радове потребно је послати најкасније до 1. 9. 2017.

Након уредничког читања и одобравања, радови се прослеђују на анонимну рецензију. Да би био објављен, текст треба да добије две позитивне рецензије. Аутор има право да затражи извод из ког се, за ту прилику, изостављају име и презиме рецензента. Да бисмо обезбедили што виши степен анонимности приликом рецензирања радова, важно је да из студије буду изостављене све напомене или упућивања у којима би се могло препознати о ком је аутору или ауторки реч.

System.String[]