САВРЕМЕНА СРПСКА ФОЛКЛОРИСТИКА II

 

Уредништво:

Смиљана Ђорђевић Белић

Данка Лајић Михајловић

Немања Радуловић

Бошко Сувајџић

Ђорђина Трубарац Матић

Удружење фолклориста Србије

Институт за књижевност и уметност

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић” Београд, 2015.

 

Зборник Савремена српска фолклористика II настао је као резултат међународног научног скупа који је, у организацији Удружења фолклориста Србије, Института за књижевност и уметност, Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић” и Вукове задужбине из Београда, као и Центра за културу „Вук Караџић” из Лознице, одржан од 5. до 7. септембра у Београду и Тршићу. Реч је о другом зборнику у оквиру новооформљене едиције, чији је циљ промовисање интердисциплинарности и сарадње стручњака из сродних научних области, фокусираних на истраживања из области фолклора у најширем смислу. Зборник окупља двадесет осам студија, разнородних на тематском и методолошком плану: од дијахронијски усмерених испитивања и проблематизација досадашњих резултата, преко методолошки различито конципираних анализа фолклорног текста (мотива, сижеа, жанрова), компаративних приступа, синхроних теренских истраживања, до разматрања апликативних могућности и потенцијала фолклористичких дисциплина.

Зборник можете преузети овде

System.String[]