САВРЕМЕНА СРПСКА ФОЛКЛОРИСТИКА I


САВРЕМЕНА СРПСКА ФОЛКЛОРИСТИКА I

Уредиле:

Зоја Карановић

Јасмина Јокић

Универзитет у Новом Саду

Филозофски факултет

Одсек за српску књижевност

Центар за истраживање српског фолклора

Нови Сад, 2013.

Зборник „Савремена српска фолклористика I“ чине радови који су саопштени на научном скупу, одржаном 4. и 5. октобра 2013. године у Новом Саду. Скуп је организовао Центар за истраживање српског фолклора на Одсеку за српску књижевност Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду.

 

http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sites/default/files/db/books/ssk-RAW-1-w-korica.pdf

System.String[]