Чланови УФС-а

 

 

Невенка Башић Палковић

библиотекар саветник

Градски музеј Суботица

 


Данка Белошевић

дипломирани филолог

мастер студије, програм Српска књижевност, на Филолошком факултету Универзитета у Београду;
лектор и новинар у Научној редакцији  Радио-телевизије Србије 

 

 

  

ма Александра Бјелић

сарадник у настави

Филолошки факултет Универзитета у Београду

 

 


др Снежана Божанић

ванредни професор историје (ужа научна област медијевистика)

Одсек за историју, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду

 

 

 др Данијела Васић

доцент

Група за јапански језик и књижевност,
Катедра за оријенталистику,
Филолошки факултет Универзитета у Београду

 ма Татјана Вујновић

мастер професор српске књижевности и језика

Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду

 

 др Драгана Вукићевић

ванредни професор

Филолошки факултет Универзитет у Београду

 
 
 
 

 

 

др Славица Гароња Радованац

ванредни професор

Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац

 
 
 
 

 


ма Марија Думнић

етномузиколог, истраживач-сарадник

Музиколошки институт САНУ, Београд

 

 
 
 

 

 

ма Сузана Ђорђевић Пејовић

мастер, Филолошки факултет Универзитета у Београду

 

 

 Драгана Ђурић

ма професор српског језика и књижевности

Филолошки факултет Универзитета у Београду

 

 
 


др Борислава Ераковић

Доцент

Одсек за англистику, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

 

 

 


 

др Сања Златановић

доктор етнологије и антропологије, научни сарадник

Етнографски институт САНУ, Београд

 


др Иван Златковић

директор Основне школе

''Милош Обреновић'', Аранђеловац

 

 

 


 

 

др Милина Ивановић Баришић

научни сарадник

Етнографски институт САНУ

 


 

ма Даница Јовић

мастер професор језика и књижевности

Филолошки факултет  Универзитет у Београду 

 

 


 

др Зоја Карановић

професор универзитета у пензији

 

 

 

  

ма Јасмина Катински

истраживач сарадник

Институт за књижевност и уметност, Београд

 

  

др Татјана Катић

научни сарадник

Историјски институт, Београд

 др Саша Кнежевић

ванредни професор

Филoзофски факултет Пале

Универзитета у Источном Сарајеву

  

др Светлана Марковић

Образовни систем ,,Руђер Бошковић“, Београд

 

 

 

 


 

Вјера Медић

етнолог- антрополог, историчар умјетности, виши кустос

Етнографски музеј у Београду

 

  

проф. др Нада Милошевић Ђорђевић

редовни члан САНУ

САНУ, Одељење  језика и књижевности, Београд

 ма Марија Миљковић

асистент

Филозофски факултет Универзитета у Приштини
са привременим седиштем у Косовској Митровици

 

 

 


др Кристина Митић

доцент, Департман за српску и компаративну књижевност

Филозофски факултет Универзитета у Нишу

 

 

 

 ма Марина Младеновић Митровић

стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја

на Институту за књижевност и уметност

 

 


 

др Зона Мркаљ

ванредни професор (тренутно у избору за редовног професора)

Филолошки факултет Универзитета у Београду

 

 мр Мирослав Нишкановић

етнолог у пензији

Етнографски институт САНУ,  Српски генеалошки центар

 

 

 


 

 др Славко Петаковић

ванредни професор

Филолошки факултет у Београду

 

 

 


 

др Данијела Петковић

научни сарадник

Институт за књижевност и уметност, Београд

 

 


 

др Валентина Питулић

редовни професор

Филозофски факултет у Косовској Митровици

 

 

 


др Александра Попин

доцент

Државни универзитет у Новом Пазару

 

 

  

др Немања Радуловић

ванредни професор

Филолошки факултет, Београд 

 


 

др Селена Ракочевић

ванредни професор

Факултет музичке уметности, Универзитет уметности у Београду

 

 


 

др Јудит Рафаи

доктор етнолошко-антрополошке науке

Универзитет у Новом Саду

Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици
 


др Јоана Ренкас

доктор хуманистичких наука (PhD 2007)

Универзитет Адам Мицкијевич у Познању,
Факултет за пољску и класичну филологију,
Институтут за славистику (Instytut Filologii Słowiańskiej,
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

  

Александра Савић


виши кустос


Природњачки музеј у Београду

 

 

 

 


 

др Биљана Сикимић

научни саветник

Балканолошки институт САНУ, Београд

               

  др Мирјана Стефановић

редовни професор

Одсек за српску књижевност

Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду

 


 

Владана Стојадиновић

библиотекар-информатичар мастер

стручно звање – виши дипломирани библиотекар

Народна библиотека „Његош“ Књажевац.

 

 

 


 

 

др Бошко Сувајџић

редовни професор

Филолошки факултет Универзитета у Београду

 

 


 

 

др Ђорђина Трубарац Матић

научни сарадник

Етнографски институт САНУ

  

др Светлана Ћирковић

научни сарадник

Балканолошки институт САНУ, Београд

 

 др Гордана Штасни

ванредни професор

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду,
Одсек за српски језик и лингвистику