др Душко Кузовић

 

др Душко Кузовић,

Assist.Prof., dipl.eng.arch.,

College of Engineering, Depratment of Architecture Engineering,

Dhofar Univesity, Salalah, Sultanate of Oman

 

КОНТАКТ:

- адреса електронске поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- адреса сајта: https://du-om.academia.edu/DuskoKuzovic

 

БИОГРАФИЈА:

Душко (Радиша) Кузовић је рођен 01.05.1967. године у Косјерићу, Република Србија. Основну школу „Мито Игумановић“ у Косјерићу завршио је 1982, средњу грађевинску школу „Миливоје Ракић“ у Косјерићу 1986. (техничар за високоградњу). Архитектонски факултет Универзитета у Београду 1994. године (дипломирани инжењер архитектуре), Последипломске студије из Проучавања, заштите и ревитализације градитељског наслеђа на Архитектонском факултету Универзитета у Београду завршио је 1997. године. Стручни испит за овлашћеног архитекту положио 1998. године. Магистарску тезу „Сеоска кућа, село и сеоски центри на територији општине Косјерић у 19. и првој половини 20. века", (ментор проф. др. Нађа Куртовић-Фолић) одбранио је 2006. године (магистар техничких наука), докторску дисертацију са темом „Стамбена архитектура вароши и варошица западне Србије у 19. и првој половини 20. века“ (ментор проф. др. Мирјана Ротер-Благојевић)  одбранио 15.01.2013. године (доктор техничких наука из области архитектуре и урбанизма). Звање научног сарадника стекао 2014. године при Етнографком иниституту САНУ. Звање вишег научног сарадника у процедури при Архитектонскoм факултету Универзитета у Београду. До сада публиковао 13 поглавља у зборницима у земљи и иностранству, 12 радова М24, 27 радова М51, 14 радова М52, 24 рад категорије М53, 22 радова М33 итд.

У звању Assistant Professor Радио у American University in Girne, Faculty of Architecture, Eastern Mediterranean University, Famagusta, Cyprus; Visiting professor Faculty of Architecture, German University in Cairo. Ради у звању Assistant Professor at College of Engineering, Department of Architecture Engineering, Dhofar University, Salalah, Sultanate of Oman.

 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

Традиционална архитектура, урбанизам на Балкану и Медитерану, вароши и варошице на Балкану, вернакуларна архитектура Балкана и Медитерана.

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА (на дан 01.06.2017):

Радови публиковани у целости у међународним зборницима (M14)

„Balkan Cities’ Development Patterns and Planning Challenges – The Case Of Belgrade“, (2016) Divided Cities – Balkan One, University of Genoa, Genoa.

„De-Modernization of Architectural and Engineering Profession in Serbian Society at the end of the 20TH Century“, (2016), European Assotiation for Architectural Education, Springer.

Eстетика вернакуларне архитектуре - лепо и ружно“, (2016), Међународни зборник – Традиционална естетска култура 11: Лепо и ружно, Центар за научно истраживање САНУ и Универзитет у Нишу.

Традиционална aрхитектура Балкана и савремени медији“, (2015), Међународни зборник – Традиционална естетска култура 10: Media, Центар за научно истраживање САНУ и Универзитет у Нишу.

 „Музеј народног градитељства Западне Србије: основе, циљеви, интеграција у локалну економију, (2016), Зборник: Етно села и сеоске амбијенталне целине у Републици Србији и Републици Српској, Академијски одбор за село САНУ, Београд.

Spare the base when you demolish monuments: Interview with prof. dr Mihajlo Mitrovic,  „Serbia – the city buy cheapest viagra as a regional context for architecture”, (2015), Vienna, Austria, pp. 102-118.

„Конаци, куће и летњиковци током прве владе кнеза Милоша 1815-1829”, (2015-2016) Међународни зборник: Ужички округ током Другог српског устанка од 1815 до 1839, Zlatibor, pp. 233-266.

„Потреба заштите идентитета градова централног и западног Балкана Need – основни аспекти и релације” (2014) International Proceedings “Art and its role in the history of the Balkans” Faculty of Philosophy of the University of Priština, Belgrade - Kosovska Mitrovica pp. 575-595.

“Конструисање архитектонског простора у традиционалној култури Балкана – Микроклимат и простор”, (2014) (коаутор), Међународни зборник – Традиционална естетска култура 9: Space, Центар за научно истраживање САНУ и Универзитет у Нишу.

“Естетика алата осаћанских неимара” (2013) (коаутор), Међународни зборник – Традиционална естетска култура 8: Tools, Центар за научно истраживање САНУ и Универзитет у Нишу.

Радови публиковани у научним часописима од међународног значаја (M24)

„Museum of vernacular architecture of western Serbia: Representative curtilages of the area surrounding middle course of the river Drina and Podgorina“, (2017), Ekonomika poljoprivrede, vol. 64, no. 1, pp. 239-257.

„Renewable Energy Strategies to Overcome Power Shortage in Kurdistan Region of Iraq“ (2017), (coauthor), Scientific Journal Industry, Economic institute, Belgrade, vol. 45, No.2, pp.

„Вајати у селима на јужним падинама планине Повлен“, (2016), vol. 4, No. 159-160, The Matica Srpska Journal of Social Sciences, Novi Sad, pp. 961-982.

„Predlog smanjenja dozvoljenog seizmičkog oštećenja na nepokretnim kulturnim dobrima visokogradnje / Proposal of Reducing Permitted Seismic Damages on Immovable Cultural Properties (Building Structures) “, (2016), Building Materials and Structures, vol. 4, pp. 31-47.

“Urban Plan of Užice from 1863. by Emanuel Šefel - from Oriental to European Urban Planning” (2016), (coauthor), Facta Universitatis, Niš, vol. 14, No. 3, pp. 281-292.

„Архитектура воденица у централном делу западне Србије„ (коаутор), (2015), No. 153, The Matica Srpska Journal of Social Sciences, Novi Sad, pp. 779-807.

„Сеоска кућа на јужним падинама планине Повлен: 1800–1970” (2013), volume no. 2,  number 143, The Matica Srpska Journal of Social Sciences, Novi Sad, pp. 321-354.

“Летњи станови сточара на планини Повлен” (2015), No. 150, The Matica Srpska Journal of Social Sciences, Novi Sad, pp. 129-156.

„Architecture of Country Houses in Valjevska Kolubara and Podgorina, Serbia” (2014), (coauthor), Facta Universitatis, Niš.

„Composing Versus Copying - study of Architecture According to the Method of Yakov Chernikhov”, (2014) Scientific magazine Teme, Niš, pp. 891-916.

„From Historical Style Towards Modern Architecture in Uzice” (2014), (coauthor), Facta Universitatis, Niš.

“Reduction of seismic risk for immovable cultural property” (2012), (coauthor), Facta Univesitatis, Niš.

Предавања по позиву штампана у целини (M31)

„Sports Facility and Site – Basic Elements and Tourism” (2016), International Conference“, Higher Education in Function of Sustainable development of Tourism in Serbia and Western Balkans”, Užice, pp. 113-122.

“Seismic Vulnerability of objects of Serbian Cultural Heritage According to Seismotectonics and their Protection” (2014) International Conference “Higher Education in Function of Sustainable development of Tourism in Serbia and Western Balkans”, Užice, pp. 327-334.

“Constructive solutions of cabins on southern slopes of Povlen mountain”, (2012) The International Conference „Science and higher education in function of sustainable development – SED 2012”, Užice.

Радови на конференцијама штампани у целости (M33)

„Менаџмент архитектонске баштине: споменичке вредности и тржиште“ (2017), (коаутор), 6th International Conference, Jahorina Bussines Forum, Jahorina, pp. 375-379.

„Особине менаџера савременог јавног предузећа, (2017), (coauthor), 6th International Conference, Jahorina Bussines Forum, Jahorina, pp. 163-168.

„Савремени културни и споменички положај архитектонског наслеђа из периода Социјализма (1945-1990) у Србији“, (2016), (коаутор), Fifth International Conference „Economy today“, Sarajevo-Andrićgrad, pp. 429-443.

„Classification of Sports Facilities adn Tourism Paticipants“, (2016), International Conference“, Higher Education in Function of Sustainable development of Tourism in Serbia and Western Balkans”, Užice, pp. 461-466.

Uticaj različitih tipova gradnje objekata na nedovoljnu pouzdanost utvrđivanja parametara istorijskih zemljotresa na teritoriji Srbije i šire okoline“ (2016), (коаутор), Fifth International Conference „Earthquake Engineering And Engineering Seismology”, Sremski Karlovci, pp. 141-149.

„The importance of seizmotectonics in assessing seismic hazard” (2014) (coauthor), International conference “Zemljotresno inženjerstvo i inženjerska sizmologija, Society for Earthquake Engineering and the Union of Civil Engineers of Serbia, Bor.

„Fortified cities of southwestern Serbia” (2013) (coauthor), International conference „Science and higher education in function of sustainable developmentSED 2013”, Užice.

„Tourist valorization of medieval towns” (2013) (coauthor), International conference „Science and higher education in function of sustainable developmentSED 2013”, Užice.

„Preservation of medieval towns” (2013) (coauthor), International conference „Science and higher education in function of sustainable developmentSED 2013”, Užice.

„Language of architecture of brutalism in Serbia” (2013) (coauthor), International conference „Science and higher education in function of sustainable developmentSED 2013”, Užice.

„Impact of War and Post-War Social Events on Architecture in Serbia” (2013) (coauthor), Listening to the Wind of Change”: Popular Culture and Post-Socialist Societies in East-Central Europe, Prague.

„Еarthquake prevention and protection for objects of cultural heritage” (2012) (coauthor), International conference „Science and higher education in function of sustainable developmentSED 2012”, Užice.

„Housing in borough in centrl part of western Serbia 1850-1950“, Scientific Conference “Housing Improvement ‘98”, University of Belgrade, Faculty of Architecture, Belgrade, 1998, pp. 41-46.

„Folk architecture in Kosjerić”, (1996) International conference “Architecture and urbanism at the turn of the III millenium”, Faculty of Architecture University of Belgrade, Yugoslavia,  Volume 1, pages 589-595.

Монографије (M42)

 „Најједноставнији облици становања централног и западног Балкана” (2014) Музеј “Старо село” Сирогојно, (публиковано).

Радови у зобрницима од нациоанлног значаја (M44)

“Заштита споменика културе у изузетним ситуцаијама кроз давање функције споменику” (2013) (коаутор), International Proceedings Tradition, Change, and historical heritage, issues of statehood and national identity in Kosovo and Metohija”, Institute for Serbian Culture - Priština, Leposavić.

Радови у научним часописима од националног значаја (M51)

„Менаџмент кретања посетилаца у спортском објекту“, (2017), Физичка култура, vol. 71, no. 1, pp. 63-68.

“Дом Југословенске Армије у Ужицу (1949)” (2017), Izgradnja, vol. 5-6, no. 71, pp. 1-6.

“Просторна композиција Трга партизана у Ужицу (1961)”, (2017), Tehnika, vol. 72, no. 3, pp. 339-347.

“Град и трг, промена композиционих начела у обликовању градског простора у Србији на примеру Трга партизана у Ужицу (1961)”, (2017), Tehnika, vol. 72, no. 2, pp. 179-186.

„Архитектура брутализма у Србији - хотел 'Златибор' на Тргу партизана у Ужицу“,  (2017), Tehnika, 72 (1), pp. 29-37.

„Архитектура блока „Запад“ на Тргу партизана у Ужицу (1961)“, (2017), Tehnika, no. 71, pp.

„Технички аспект заштите архитектонског наслеђа из периода Mодерне у Србији“, (2016) Tehnika, no. 70, pp. 805-812.

„Архитектура зграде Команде гарнизона (Поште) на Тргу Партизана у Ужицу“, (2017), Izgradnja, vol. 1-2, No. 71, pp. 1-6.

„Утицај законске регулативе на развој механа у Западној Србији током 19. века“, (2016), Kultura polisa, No. 31, pp. 257-273.

„Урбани развој цивилне вароши Ужице од XV до XVII века“, (2016), Herald of Faculty of Philosophy in Pristina, No. 46, vol. 2, pp. 391-406.

“Генерални план Ужица из 1971” (2015), Izgradnja, Belgrade, vol. 69, br. 3-4, pp. 141-149.

“Генерални план Титовог Ужица 1945-1956” (2015), Izgradnja, Belgrade, vol. 69, br. 3-4, pp. 316-324.

„Архитектонско наслеђе и тржиште”, (2015), Kultura Polisa, Belgrade, vol. 26, pp. 119-129.

„Урбани развој Ужица у 18. и првој половини 19. века“ (2015), Herald of Faculty of Philosophy in Pristina, vol. 4, pp. 183-205.

“Карактеристичне фазе развојасеоске окућнице у селима на јужним падинама планине Повлен”, (2014), Izgradnja, Belgrade, vol. 68, No. 11-12, pp. 495-500.

“Комплекс Окружног начелства и првостепеног суда у Ужицу”, (2014), Arhitektura & urbanizam, broj 39, IAUS, Belgrade, pp. 62-69.

„Пројекат друмске механе треће класе из 1900” (2014), Izgradnja, Belgrade, vol. 68, br. 1-2, pp. 33-43.

„Урбанистики план Рогачице из 1839” (2014), Izgradnja, Belgrade, vol. 68, br. 7-8, pp. 352-358.

„Трансформација развоја града на примеру првог урбанистичког плана Ужица из 1863”, (2013) Arhitektura i urbanizam, broj 36, IAUS, Belgrade, pp. 68-73.

„Регулациони план Ужица из 1891 – саобраћајна мрежа и блокови” (2013), Izgradnja, Belgrade, vol. 67, br. 9-10, pp. 393-398.

„Артиљеријска касарна у Ужицу и њено учешће у развоју града” (2013), Military History Gazette, Belgrade, br. 1, pp. 167-180.

„Зграда команде гарнизона у Ужицу„ (2013), Military History Gazette, Belgrade, br. 2, pp. 143-159.

Mulabegović, Ferhad (ur.), (2014) “Old towns of Bosnia and Herzegovina” National Cometee ICOMOS-a in Bosnia & Herzegovina, Sarajevo 2012, Izgradnja, Belgrade, vol. 68, br. 11-12, pp. 568-571.

Радови у научним часописима од националног значаја (M52)

 „Одлука која замењује Генерални урбанистички план за Титово Ужице и Севојно из 1965. - саобраћајни аспект“, (2016) Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Građevinski fakultet u Subotici, vol. 30, pp. 87-100.

„Просторни план општине Титово Ужице из 1984. – саобраћај, екологија, центри“, (2016) Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Građevinski fakultet u Subotici, vol. 30, pp. 101-114.

„Ugostiteljski objekti u Srbiji 19. I 20. veka: Gradska kafana na Trgu Partizana u Užicu (1961)“, (2015) Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Građevinski fakultet u Nišu, vol. 30, pp. 235-245.

„Kompozicija volumena i fasada objekata naTrgu Partizana u Užicu (1961)“, (2015) Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Građevinski fakultet u Nišu, vol. 30, pp. 211-227.

 „Trgovački objekti u Srbiji 19. i 20. veka: robna kuća „Progres“ na Trgu partizana u Užicu“, (2015) Nauka & Praksa, vol. 18, pp. 81-86.

„Архитектура народне библиотеке у Ужицу (1961)“, (2016) Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Građevinski fakultet u Nišu, vol.29, pp.107-120.

„Објекат “Кула” на тргу Партизана у Ужицу (1961)“, (2015) Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Građevinski fakultet u Nišu, vol.28, pp. 121-131.

„Утицај расположивог дрвеног материјала и радне снаге на конструктивни систем у народном градитељству Западне Србије“, (2016), (author), Herald of Ethnographic Museum in Belgrade, vol. 80, Belgrade.

„Анализа пројектантског приступа у надградњи зграда Историјских стилова“, (2015) Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Građevinski fakultet u Subotici, vol.27, pp.127-133.

„Анализа пројектантског приступа у надградњи објеката Ране Модерне“ (2015) Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Građevinski fakultet u Subotici, vol.27, pp.135-142.

„Механа треће класе породице Мићић у Годовику из 1900” (2015), Herald of Ethnographic Museum in Belgrade, Belgrade. vol. 78, pp. 121-141.

„Архитектура сеоске куће у Ваљевској Колубари и Подгорини” (2014), (coauthor), Herald of Ethnographic Museum in Belgrade, vol. 77, Belgrade, 85-121.

„Привредне сеоске зграде на јужним падинама планине Повлен” (2014), Herald of Ethnographic Museum in Belgrade, vol. 77, Belgrade, pp. 121-149.

„Конструктивна решења корпуса зграда сеоских грађевина на простору јужних падина планине Повлен” (2013), Herald of Ethnographic Museum in Belgrade, vol. 76, Belgrade, pp.193-213.

Радови у националним научним часописима (M53)

“Народно Градитељство Западне Србије: Група са репрезентативним објектима за сточаре на планини Повлен”, (2016), Herald Historical Archive in Valjevo, Valjevo, pp. 166-176.

„Блок „Златибор“ у Ужицу – угрожено архитектонско наслеђе“, (2017) Bulletin of the Association of Conservators of Serbia, Association of Conservators of Serbia and the Institute for Protection of Monuments of Culture of Serbia, Belgrade, pp.

„Зграда „Пошта“ на Тргу партизана у Ужицу – угрожено архитектонско наслеђе“, (2017) Bulletin of the Association of Conservators of Serbia, Association of Conservators of Serbia and the Institute for Protection of Monuments of Culture of Serbia, Belgrade, pp.

„Модерна архитектура у Србији – Трг партизана у Ужицу”, (2015) Bulletin of the Association of Conservators of Serbia, Association of Conservators of Serbia and the Institute for Protection of Monuments of Culture of Serbia, Belgrade, pp. 178-183.

„Бронзана на Тргу партизана у Ужицу”, (2015) Bulletin of the Association of Conservators of Serbia, Association of Conservators of Serbia and the Institute for Protection of Monuments of Culture of Serbia, Belgrade, pp. 43-47.

„Постојећа регулација у асеизмичкој заштити непокретног културног наслеђа” (2014) Bulletin of the Association of Conservators of Serbia, Association of Conservators of Serbia and the Institute for Protection of Monuments of Culture of Serbia, Belgrade, pp.26-30.

„Регулациони план града Ужица из 1891” (2014) Bulletin of the Association of Conservators of Serbia, Association of Conservators of Serbia and the Institute for Protection of Monuments of Culture of Serbia, Belgrade, 126-128.

„Зграда Окружног наелства у Ужицу” (2013) Bulletin of the Association of Conservators of Serbia, Association of Conservators of Serbia and the Institute for Protection of Monuments of Culture of Serbia, Belgrade, pp.142-145.

„Приходи од непокретног наслеђа” (2013) Bulletin of the Association of Conservators of Serbia, Association of Conservators of Serbia and the Institute for Protection of Monuments of Culture of Serbia, Belgrade, pp.43-46.

„Кућа породице Стефановић на Тргу Светог Саве у Ужицу” (2013) Herald of National museum in Užice, National museum Užice, Užice, pp.

„Кућа Миљца Трифуновића у Ужицу из 1845” (2013) Herald Historical Archive in Užice, Užice, pp.67-84.

„Амбари за жито на јужним падинама планине Повлен” (2013) Herald Historical Archive in Valjevo, Valjevo, pp.83-99.

„План Окружног начелства и Првостепеног суда у Ужицу” (2012) Herald of National museum in Užice, National museum Užice, Užice, pp.281-303.

„Магазе на јужним падинама планине Повлен” (2012) Herald Historical Archive in Valjevo, Valjevo, pp.108-117.

„Згрда Окружног начелства у Косјерићу” (2002), Herald of National museum in Užice, No. 28, National museum Užice, Užice, pp. 151-170, UDK 72:497.11.

„Основна школа у Косјерићу” (2002) Bulletin of the Association of Conservators of Serbia, Association of Conservators of Serbia and the Institute for Protection of Monuments of Culture of Serbia, Belgrade, No. 26, pp.159-163.

„Основна школа у Ражани из 1855” (2002) Bulletin of the Association of Conservators of Serbia, Association of Conservators of Serbia and the Institute for Protection of Monuments of Culture of Serbia, Belgrade, No. 26, pp.183-186.

„Зграда Окружног начелства у Којерићу” (2001) Bulletin of the Association of Conservators of Serbia, Association of Conservators of Serbia and the Institute for Protection of Monuments of Culture of Serbia, Belgrade, No. 25, pp. 177-179.

„Зграда старе Основне школе у Сечој Реци из 1852” (2001) Bulletin of the Association of Conservators of Serbia, No. 25, Association of Conservators of Serbia and the Institute for Protection of Monuments of Culture of Serbia, Belgrade, pp. 180-181.

„Традиционална архитектура у општини Косјерић” (1996/97) Herald of National museum in Užice, No. 25/26, National museum Užice, Užice, pp. 365-380 + 14, UDK 728.6.

 

ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА:

Традиционана архитектура на планини Повлен (1998)

Традиционална архитектура у долини реке Дрине (2000)

Традиционална архитектура Маронитске заједнице на Кипру (2016)

Архитектура складишта и остава на Кипру (2015)

Традиционална архитектура Источног Јемена (2017)

System.String[]