Невенка Башић Палковић


Невенка Башић Палковић

библиотекар саветник

Градски музеј Суботица

 

КОНТАКТ:

- број телефона: 024/555-128

- поштанска адреса: Трг синагоге 3, 24000 Суботица

- адреса електронске поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

БИОГРАФИЈА:

Рођена у Суботици, 11. 09. 1954. од оца Ивана и мајке Розе. Основну школу и гимназију завршила у Суботици, а Филолошки факултет у Београду (група за југословенске и општу књижевност).

Од 1980. до 1987. радила у Градској библиотеци у Суботици и стекла звање библиотекар. Бавила се истраживањем и израдом завичајне ретроспективне и текуће библиографије и била коаутор више библиографија, монографских и серијских публикација. У периоду 1987–1992. директор Градског музеја у Суботици, а затим библиотекар Одељења стручне библиотеке, све до данас. У Народном музеју у Београду положила испите за звање: кустос културне историје, 1991.

У библиотекарству стекла звања:  виши библиотекар 1998. и звање библиотекар саветник током 2004. Активан је члан више стручних удружења: Музејског друштва Србије, Библиотечког друштва Србије, као и Матице српске, у којој је ангажована на изради библиографских јединица Српског биографског речника.

Била је члан редакције часописа Museion, Градског музеја Суботица, од оснивања 2001. до 2014. Као директор музеја, 1991. руководила уређењем сталне поставке која је била постављена све до 2008. када је Музеј исељен у други објекат. Аутор је или коаутор више изложби везаних за годишњице рада Градског музеја, за приновљене књиге и аквизиције, изложбе књига Саве Бабића, Вука Караџића, Мије Мандића и др.

Сарадник је бројних буњевачких удружења и члан Матице буњевачке од 1995. Била је члан Saveta Bunjevačkih novina и Буњевачког информативног центра, а за буњевачке листове пише и данас. Коаутор је уџбеника и Наставног плана и програма за изборни предмет: Буњевачки говор са елементима националне културе. Као стручни сарадник Националног савета буњевачке националне мањине, учесник је више теренских истраживања, конференција и акредитованих семинара у Београду, Новом Саду, Суботици, Кладову, Врднику, Брауншвајгу. Носилац је признања "Први учитељ" и Повеље Буњевачког националног савета, као и признања Pro Urbe за културу Града Суботице у 2014.

 

ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

Буњевачка народна традиција, фолклор, музика, ношња; буњевачко усмено народно стваралаштво; библиографије буњевачке периодике; културна историја Срба и Буњеваца; културне везе Буњеваца и Срба, заједнички живот, слични обичаји и традиција; библиотекарство и музејска делатност у Суботици; културна историја Суботице (завичајне збирке у Градској библиотеци  и Градском музеју у Суботици).

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

I Монографије и уређени зборници

Sentđerđi, I., Bašić Palković, N., Bažant, E. Bibliografija Mije Mandića = Mijo Mandić bibliográfiája. Subotica: DO "Monografija", Gradska biblioteka. 1987.

Sentđerđi, I., Bašić Palković, N., Bažant, E. Subotička bibliografija 1764–1869 = Szabadka bibliográfiája. Subotica: DO "Monografija". 1988.

Бажант, Ева, Башић Палковић, Невенка. Књижевни север (1925–1935) Библиографија. Београд: Матица српска, Институт за књижевност и уметност. 1999.

Дедић, Васа (уред. Башић Палковић, Н.). Библиографија Саве Бабића. Суботица: Градски музеј. 2003.

Cindori Šinković, M., Bažant, E., Bašić Palković, N. Bunjevačko-šokački kalendari 1868-1914. Bibliografija. Subotica: Grafoprodukt. 2011.

Башић Палковић, Невенка. Вукови јубилеји = Vuk jubileumai = Vukovi jubileji. Kaталог изложбе. Суботица: Градски музеј. 2012.

Башић Палковић, Невенка. Библиографија издања Градског музеја Суботица (1948–2010) = A Szabadkai Városi Múzeum kiadványainak bibliográfiája (1948–2010) = Bibliografija izdanja Gradskog muzeja Subotica (1948–2010). Суботица: Градски музеј. 2012.

Саванов, Мирјана, Башић Палковић, Невенка. Буњевачка читанка за 1. и 2. разред основне шкуле. Београд: Завод за уџбенике. 2014.

Bašić Palković, Nevenka. Mijo Mandić (1857–1945), počasni građanin Subotice = Mándich Mihály (1857–1945) Szabadka város diszpolgára. Каталог изложбе. Суботица: Градски музеј. 2015.

II Публикације у часописима и зборницима радова:

Башић Палковић, Невенка. "Најстарији календари и листови - почеци периодике у Суботици". Ex Pannonia, Гласник Историјског архива Суботица. Књ. 1. 1996: 129–138.

Башић Палковић, Невенка. "Песник ослобађајуће ведрине". Луча, Суботица. Књ. 9. 1998: 29–31.

Bašić Palković, Nevenka. "Kratak prikaz života i rada Bunjevaca u Mađarskoj kroz literaturu". Zbornik radova sa simpozijuma "O Bunjevcima" u Subotici 7–9. decembra 2006. godine. 2007: 45–57.

Bašić Palković, Nevenka. "Grgura Peštalića Dostojna plemenite Bačke starih uspomena (1790)". Etnolingvistička i istorijska istraživanja o Bunjevcima. Zbornik radova sa naučnog skupa održanog 25. oktobra 2008. u Subotici. 2008: 49–59.

Bašić Palković, Nevenka. "Knjige iz 18. veka u stručnoj biblioteci Gradskog muzeja Subotica". Museion. Knj. 9. 2010: 31–43.

Башић Палковић, Н., Саванов, М. "Преглед истраживачких података о буњевачким личним именима, презименима и надимцима". Zbornik radova Pedagoškog zavoda Vojvodine "Iz riznice multijezičke Vojvodine". Knj. 7. 2011: 23–45.

Bašić Palković, Nevenka. "Knjige iz 18. veka u Zomborčevićevoj zbirci Gradskog muzeja u Subotici". Museion. Knj. 10. 2011: 37–47.

Башић Палковић, Невенка. "Вукови јубилеји – 225. годишњица  рођења и 165. год. победе његове реформе." Museion. Knj. 11. 2012: 20–29.

 

ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА:

Етнолингвистичка и дијалектолошка теренска истраживања Буњеваца у Суботици и околини у организацији Националног савета буњевачке националне мањине, а у сарадњи са Балканолошким институтом из Београда и Филозофским факултетом у Новом Саду  током 2007–2009 (аудио и визуелни снимци предати на обраду).

 

 

   

 

System.String[]