др Данијела Васић

др Данијела Васић

доцент

Група за јапански језик и књижевност, Катедра за оријенталистику, Филолошки факултет Универзитета у Београду

 

КОНТАКТ:

- број телефона: 011/2638-622, локал 121

- поштанска адреса: Студентски трг 3

- адреса електронске поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- адреса сајта: http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/orijentalistika/japanski-jezik/

 

БИОГРАФИЈА:

Данијела Васић је рођена у Београду 1966. године. Доцент је на Групи за јапански језик и књижевност Филолошког факултета у Београду, где је дипломирала, магистрирала (Мотив метаморфозе у делу Кођики – типолошка паралела у поређењу са српском народном књижевношћу) и докторирала (Жанр моногатари у старојапанској књижевности, са посебним освртом на Такетори моногатари, у поређењу са српском народном прозом). На основним, мастер и докторским студијама држи предавања из јапанског језика и јапанске књижевности (древне, класичне и усмене).

Данијела Васић је учествовала на конференцијама у земљи и у иностранству и била члан организационих одбора више међународних научних скупова и гостовања уважених јапанских професора у Србији. Учествовала је у бројним културним манифестацијама представљајући књиге и држећи предавања из јапанске књижевности. Члан је организационог одбора за реализацију „Провере знања јапанског језика као страног“ (JLPT), која се од 2009. године одржава на Филолошком факултету. Сарадник је на пројекту „Српска верзија ЈПЛАНГ-а“ (E-learning material developed by the government-subsized project at Tokyo University of Foreign Studies) и учествовала је у изради Електронског уџбеника Граматика јапанског језика за почетни степен (Shokyu nihongo bunpo kaisetsu). Секретар је управног одбора Друштва јапанолога Србије и члан Европске јапанолошке асоцијације (ЕАЈС).

За монографију Месечева принцеза: усмено и писано у јапанској класичној књижевности добила је Награду Веселина Лучића за најбоље научно, односно стручно остварење наставника и сарадника Универзитета у Београду, за 2014. годину. Превод најстаријег јапанског књижевног дела (Кођики) добио је Специјалну награду Удружења књижевних преводилаца Јапанa, за 2008. годину.

 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

Данијела Васић се бави компаративним проучавањем јапанске књижевности, превасходно древне, класичне и усмене, као и књижевним превођењем са класичног и савременог јапанског језика.

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

I  Монографије

Васић, Данијела. Сунце и мач: Јапански митови у делу Кођики. Београд: Рад, 2008.  ISBN 978-86-09-00998-3

Васић, Данијела. Месечева принцеза: усмено и писано у древној јапанској књижевности. Београд: Танеси, 2013.  ISBN 978-86-81567-60-9

II Превод са старојапанског језика

Оо но Јасумаро (ур.). Кођики: записи о древним догађајима (Kojiki, 712). Превод Хироши Јамасаки Вукелић, Данијела Васић, Далибор Кличковић и Дивна Глумац. Предговор Кајоко Јамасаки. Београд: Рад, 2008.  ISBN 978-86-09-00997-6

Прича о секачу бамбуса (Taketori monogatari, крај 9. века). Превод Данијела Васић и Хироши Јамасаки Вукелић. Коментари и предговор Данијела Васић. Београд: Танеси, 2010.  ISBN 978-86-81567-30-2

III Превод с јапанског језика

Осами, Гизо. Уепекере из области Ћитосе: збирка старих прича народа Аину (Chitose no uepekere, 1994), збирка приповедака. Превод, коментари и предговор Данијела Васић. Сомбор, Публикум, 2002.

Акутагава Рјуносуке. Нос (Hana, 1916), збирка приповедака. Избор, превод, коментари и предговор Данијела Васић. Београд: Рад, 2002.

Акутагава Рјуносуке. Бели (Shiro, 1924), збирка приповедака. Превод Данијела Васић и Хироши Јамасаки Вукелић. Избор, коментари и предговор Данијела Васић. Сомбор: Публикум, 2004.  ISBN 978-86-85087-03-1

Акутагава Рјуносуке. Бисеијева верност (Bisei no shin, 1920), збирка приповедака. Превод Данијела Васић и Хироши Јамасаки Вукелић. Избор, коментари и предговор Данијела Васић. Сомбор: Публикум, 2008. ISBN 978-86-85087-18-9

Акутагава Рјуносуке. Рашомон и друге приче (Rashomon, 1915), збирка приповедака. Превод Данијела Васић и Далибор Кличковић. Избор, коментари и предговор Данијела Васић. Београд: Рад, 2008.  ISBN 978-86-09-009990-7

Историја Јапана: из Коданшине Илустроване енциклопедије Јапана (Japanese History). Превод Данијела Васић, Далибор Кличковић, Дивна Глумац и Милица Павковић. Београд: Завод за уџбенике, 2008.  ISBN 978-86-17-15867-3

Акутагава Рјуносуке, Пакао и друге приче (Jigokuhen, 1918), збирка приповедака. Превод Данијела Васић и Далибор Кличковић. Избор, коментари и предговор Данијела Васић. Београд: Танеси, 2011. ISBN 978-86-81567-44-9

Мори Огаи. Дивља гуска (Gan, 1913), роман. Превод, коментари и предговор Данијела Васић. Београд: Танеси, 2014.  ISBN: 978-86-81567-73-9

Мори Огаи. Породица Абе и друге приче (Abe ichizoku, 1915), збирка приповедака. Избор, превод, коментари и предговор Данијела Васић. Београд: Танеси, 2015.

ISBN: 978-86-81567-98-2

IV  Публикације у часописима и зборницима радова

Научни радови

„Мотив магичног бега у најстаријем делу јапанске књижевности − Кођикију и српским народним приповеткама“. Филолошки преглед, XXXIII. 75.-Београд, 2006: 61-75.

„Елементи космогоније и теогоније у најстаријем делу јапанске књижевности“. Наслеђе, IV /7. Крагујевац, 2008: 111‒125.

„Земља мртвих − интернационални мотиви у делу Кођики”. Зборник Матице српске за књижевност и језик LVI /1, Београд, 2008: 7‒19.

„The Land of the Dead – International Motifs in the Oldest Work of Japanese Literature”. Trans, No 9, Pariz, Nova Sorbona, februar 2010. [on-line] Dostupno preko: http://trans.univ-paris3.fr/spip.php?article409

„Интернационални мотив змајеубице у јапанском миту”. Анали Филолошког факултета, XXII. Филолошки факултет у Београду, 2010: 69−93.

„Мори Огаи – симбол модернизације јапанске књижевности”. Анали Филолошког факултета, XXIII, свеска 2. Филолошки факултет у Београду. 2011: 43−58.

„Елементи усмене књижевности у зачетнику јапанског жанра моногатари”. Анали Филолошког факултета, XXIV, свеска 1. Филолошки факултет у Београду. 2012: 69‒89.

„Жанр моногатари у јапанској књижевности”. Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига 60/II. 2012: 347−361.

Прича о секачу бамбуса као зачетник јапанског жанра моногатари”. Књижевна историја, XLIV, бр. 148. 2012: 617–630.

„Поезија у јапанском приповедном жанру моногатари и у српској народној прози”. Научни састанак слависта у Вукове дане. Београд: Међународни славистички центар. 2013: 253−262.

„Japanese Studies at the University of Belgrade: From a Personal Point of View”, Japanese Studies Around the World 2013 (Sekai no Nihon kenkyu): New Trends in Japanese Studies. Nanyan Guo (ed.). Kyoto: International Research Center for Japanese Studies. October 2013: 69‒72.

„Књижевност као одраз живота: мотив просидбе у делима јапанских аутора”. Анали Филолошког факултета, XXVI. Филолошки факултет у Београду. 2014, свеска 1: 49‒68.

„Мотив просаца и тешких задатака: српске и јапанске варијанте”. Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига LXII, свеска 1. Нови Сад: Матица српска. 2014. 

Прикази

Шунтаро, Таникава, Дете на степеништу. Књижевни лист бр. 73. Београд. Септембар 2008: 15.

„Док врапци ведро причају”. Књижевни магазин, број 130−131, година XII. Април−мај 2012.

„Башо – непролазна вредност хаику поезије“; „Меланхолични лиризам Јасунарија Кавабате“; „Хирошима и Нагасаки – синоними страдања од нуклеарне технологије“; „Пролаз ка зеленом небу“; „Пламена медитација”. Летопис Матице српске. Књига 490, свеска 1−2. Јул−август 2012.

„У ослушкивању сетвене песме далеког севера” (Мацуо Башо, Уска стаза ка далеком северу). Књижевна историја, XLV, свеска 151. 2014.

Радови у зборницима

„Мотив метаморфозе у делу Кођики“. Зборник радова Истоци и утоци. Сећање на Славољуба Ђинђића. Филолошки факултет у Београду. 2009: 415-430.

„Интернационални мотиви у најстаријем јапанском делу“. Зборник радова Језик, Књижевност, Вредности. Филозофски факултет Универзитета у Нишу. 2013: 327−335.

„The Oldest Extant Literary Work in Japan as a Sourcebook of Japanese Mythology“. Proceedings Book of the 3rd International Conference Teaching, Acquiring and Applying Intercultural Linguistic Competence. Sarajevo: International Burch University. 2013: 395−401.

„The Elements of Oral Tradition in the Taketori Monogatari”. Proceedings Book of the Third International Conference China, Korea, Japan: Methodology and Practice of Culture Interpretation. Kyiv: The Far East Research Centre, Taras Shevchenko Institute of Literature, the National Academy of Sciences of Ukraine. 2013: 175−183.

„Исходиште јапанске културе – мит о постању“. Зборник радова Култура: у потрази за новом парадигмом. Филолошки факултет Универзитета у Београду. 2013: 193−215.

„Усмена књижевност Аину народа: чувар културног наслеђа народа са маргина и спона са другим културама“. Зборник радова Језик, књижевност, маргинализација. Филозофски факултет Универзитета у Нишу. 2014: 96‒110.

„The International Motif of Marriage Proposal in Japanese Literature ”. Зборник радова Светлост са истока: јапанска култура и ми / Свет с востока: яапонская культура и мьи / Ex oriente lux: Japanese culture and we. Филолошки факултет Универзитета у Београду. 2014.

„Различити типови дискурса у зачетнику јапанског наративног жанра моногатари“. Зборник радова Језик, књижевност, дискурс: књижевна истраживања, Филозофски факултет Универзитета у Нишу. 2015: 93‒105.

„Сиже о браку смртника и виле (небеснице) у српској и јапанској усменој књижевности”. Зборник радова Савремена српска фолклористика II, Београд: Институт за књижевност и уметност, Удружења фолклориста Србије, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, 2015: 245‒260.

„Традиционално и интернационално у јапанском жанру моногатари”. Зборник радова Компаративна књижевност: теорија, тумачења, перспективе. Филолошки факултет Универзитета у Београду. 2016: 381‒390.

Предговори у књигама које није превела:

Мишима, Јукио, Морнар који је изневерио море (Gogo no eiko): „Морнар који је изневерио море − Алегорија о послератном Јапану”. Београд: Танеси, 2012.

Енћи, Фумико. Маске (Onna men): „Маске које крију мрачне тајне женске душе“. Београд: Танеси, 2012.

Јасуши, Иноуе. Лоулан / Ловачка пушка (Lolan / Ryoju): „На размеђи древног и савременог“. Београд: Танеси, 2013.

Предавање по позиву

“Sho minzoku o tsunagu kanren-sei: shinwa ya minkan densho ni okeru ryugoroshi no mochifu” („A Link Which Connects Nations: The International Dragon-Slayer Motif in Myth and Folklore”). Предавање на Универзитету Саитама (Јапан), на позив Јапанског друштва за промоцију науке (JSPS), а у оквиру програма “JSPS Invitation Fellowship Program for Research in Japan” (март 2015).