др Иван Златковић


др Иван Р. Златковић

директор Основне школе ''Милош Обреновић'', Аранђеловац

 

КОНТАКТ:

- број телефона: 064/140-24-98

- поштанска адреса: Савезничка 11, 34300 Аранђеловац

- адреса електронске поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

БИОГРАФИЈА:

Иван Златковић рођен је у Нишу 1962. године. Дипломирао је, специјализирао,  магистрирао и докторирао на Филолошком факултету у Београду.

Радио је као професор, библиотекар, уредник часописа ''Знак'', ''Расковник'', ''1804'', руководилац културних и образовних установа.

Бави се усменим фоклором, писањем прозе и књижевне критике.

Координатор је тима за доделу награде ''Миле Недељковић'' за најбољу књигу из области савремене фолклористике, члан жирија за доделу песничког признања ''Одзиви Филипу Вишњићу'', члан Надзорног одбора Вукове задужбине, члан Удружења књижевника Србије.

Добитник је неколиких признања за књижевно стваралаштво и рад у области културе.

Живи и ради у Аранђеловцу.

 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

Епска поезија о Марку Краљевићу; комично и еротско у српској усменој прози.

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

I Монографије и уређени зборници  

Златковић, Иван. Епска биографија Марка Краљевића. Београд:  Рад, КПЗ, Институт за књижевност и уметност. 2006.

Златковић, Иван и Лукић, Милан. Антологија народних песама о Марку Краљевићу. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. 2005.

II Публикације у часописима и зборницима радова

Златковић, Иван. ''Два митолошка предања из сокобањског краја''. Зборник радова XXXVI конгреса Савеза удружења фолклориста Југославије. Сокобања. 1989: 235–239.

Златковић, Иван. ''Покушај теоријског одређења каталога јунака у Вишњићевим устаничким песмама''. Карађорђеве војводе у историји, епу, драми. Зборнок радова са научног скупа и поводом њега. Ненад Љубинковић, прир. Велика Плана. 1997: 168–175.

Златковић, Иван. ''Поступак дефинисања усмених прозних облика (прилози тумачењу једног речника).'' Жива реч. Зборник у част проф. др Наде Милошевић-Ђорђевић. Мирјана Детелић и Снежана Самарџија, прир. Београд: Балканолошки институт САНУ и Филолошки факултет Универзитета у Београду. 2011: 199–213.

Златковић, Иван. ''Расковничко виђење епске легенде о Марку Краљевићу''. Промишљања традиције (фолклорна и литерарна истраживања). Зборник радова посвећен Мирјани Дрндарски и Ненаду Љубинковићу. Београд: Инститит за књижевност и уметност. 2014: 221–232.

Златковић, Иван. ''Функционалност одеће и накита као елемената епске карактеризације Марка Краљевића''. Марко Краљевић – историја, мит, легенда. ''Расковник'', бр. 87–90. Ненад Љубинковић, прир. Београд: Библиотека ''Вук Караџић''. 1997: 229–254.

 

ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА:

Сокобањски крај, околина Бора, Тополе, Андријевице (Црна Гора).