др Мирјана Стефановић


др Mирјана Д. Стефановић

редовни професор

Одсек за српску књижевност, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду

 

КОНТАКТ:

- поштанска адреса:  Одсек за српску књижевност, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, Улица др Зорана Ђинђића 2

- адреса електронске поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

БИОГРАФИЈА:

Рођена 1950. у Новом Саду, ту је завршила основну школу, гимназију и факултет (Филозофски факултет, дипломирала 1973. на групи југословенске књижевности и српскохрватски језик); ту је 1976. магистрирала („Структура српскохрватског асиметричног десетерца у старијим записима: XVI – XVIII век“, рад је објављен 1992. у зборнику Књижевни родови и врсте, 4) и ту је 1989.  докторирала („Стих и строфа српске грађанске поезије“, рад је објављен као монографија, 1992), од 1999. је редовни професор на Одсеку за српску књижевност Филозофског факултета у Новом Саду; од 1999. је дипломом Универзитета у Сегедину изабрана за професора тог Универзитета, на којем као стални гостујући професор предаје од 1989; по више семестара била гостујући професор Института за славистику универзитета у Бечу, Регенсбургу и Гетингену; била члан редакције Летописа Матице српске, Књижевне историје, Зборника Матице српске за класичне науке; сарадник на домаћим пројектима, као и на пројекту „Упоредна словенска метрика“ Пољске академије наука (од 1985) и тамо објавила у сваком зборнику радове из области српског и хрватског усменог и уметничког стиха; учесник међународних научних скупова.

Говори чита и пише немачки, француски, словеначки (с тих језика преводи студије и монографије); служи се словачким, мађарским, руским и енглеским.

 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

Историја и поетика српске књижевности 18. века; историја и теорија српске лирике и српског стиха; историја српске културе и историја балканске културе; компаративно изучавање српске књижевности; теорија жанра и теорија историје књижевности: из свих тих области држала и држи предавања на матичном факултету и на гостујућим иностраним катедрама и објавила радове у зборницима као и монографије.

Језици: говори, чита и пише немачки, француски, словеначки (с тих језика преводи студије и монографије); служи се словачким, мађарским, руским и енглеским.

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

I Монографије и уређени зборници

Srpsko građansko pesništvo , M. D. Stefanović i dr., Novi Sad 1988. (ћир.)

Srpska građanska poezija. Ogled iz istorije stiha , Valjevo 1992. (ћир.)

Lazar Bojić, Pamjatnik mužem u slaveno-serbskom knjižestvu slavnim (uvodna studija i priređivanje teksta), Novi Sad 1994. (ћир.)

Vladimir Ćorović, Scripta Minora. (Neobjavljeni rukopisi), za štampu prir. M. D. Stefanović, bibliografija i komentari Borvoje Marinković, Valjevo 1998. (ћир.)

Vladimir Ćorović, Lukijan Mušicki. Studija iz srpske književnosti, za štampu prir. M. D. Stefanović, Novi Sad 1999. (ћир. и лат.)

Pavel Jozef Šafarik, Istorija srpske književnosti, prir. za štampu, prema rukopisu, прир. и критички издала у преводу, Novi Sad 2004. (ћир. и лат.)

Lukijan Mušicki, Pesme , uvodna studija, prir. pesme i komentari M. D. Stefanović, Novi Sad 2006. (ћир.)

Vladimir Ćorović, Srpska zemlja i srpska historija. (Neobjavljeni rukopisi 2) , Novi Sad 2007.

Biblioteka srpske književnosti , Beograd 2007. (ћир.)

Istorija srpske kulture (na srpskom i na mađarskom. skripta), Szeged 2007.  (лат.)

Kratki uvod u ustoriju srpske kulture, Beograd, 2008. (ћир.)

Sabrana dela Dositeja Obradovića, knj. 1, knj. 4, knj. 5,  knj. 6, Dositejeva zadužbina, Beograd 2007/2008.Priredila za štampu. (ћир.)

Emanuil Janković, Trgovci, Beograd, 2008. (ћир.)

K. Taranovski: O srpskom stihu,  Službeni glasnik, Beograd, 2010, str. 291–310. (ћир.)

Milan Ćurčin: Srpski trohej, Službeni glasnik, Beograd, 2010, (ћир.)

Autobiografija. Službeni glasnik, Beograd, 2010, 169 str. (ћир.)

Dositej Obradović, Izdavački centar MS, Novi Sad, 2010. (ћир.)

Laza Kostić, Vita nova. Песме и коментари, Službeni glasnik, Beograd, 2012, 213 str.   

Simeon Piščević, Izdavački centar Matice srpske, Novi Sad, 2013. (ћир.)

Svetozar Matić, Principi srpske versifikacije, Službeni glasnik, Beograd, 2012. (ћир.)

Lukijan Mušicki, Moje strune, Službeni glasnik, Beograd, 2010. (ћир.)

Andreas Okopenko, Leksikon jednog sentimentalnog putovanja do susreta u noćnom zloduhu Drudenu, Službeni glasnik, Beograd, 2012, 383 str. (ћир.)

Silvijus, Fiziologija pesnika, Službeni glasnik, Beograd, 2012. (лат.)

Milica Kostić Selem, Ćivot bezumlja, Službeni glasnik, Beograd, 2013. (ћир.)

II Публикације у часописима и зборницима радова

Посебна поглавља у научним зборницима и периодици, избор (само у вези с народном традицијом)

„Odnosi između folkloristike i masovne kulture“, Zbornik radova XXXII kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije, Sombor – Novi Sad 1985, 161-164. 

„Mala prostonarodnja slaveno-serbska pjesnarica i rukopisne pesmarice srpske građanske poezije“, Naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd, 1988, 17, 29–38. 

„Struktura srpskohrvatskog asimetričnog deseterca u starijim zapisima (XVI–XVIII stoleće)“, Književni rodovi i vrste IV, Beograd 1992, 165–224. 

„Evropski metrički oblici u srpskoj i hrvatskoj poeziji“, Slowianska metryka porownawcza. VI. Europejskie vzorce metryczne w literaturach slowianskich, Warszawa 1995, 219–259. 

„Nepoznate pesme srpskog građanskog pesništva. Neobjavljene pesme iz pesmarica Tihomira Ostojića u prepisima Vladimira Ćorovića“, Letopis Matice srpske, Novi Sad, 1996, sv. 6 (decembar), 917–943. 

„Nepoznata (zaboravljena) pesma Jovana Rajića o Marku Kraljeviću i njegovoj ženi“, Jovan Rajić – život i delo. Zbornik radova (ur. M. Frajnd), Beograd 1997, 189–208. 

„Asismetrični deseterac u srpskoj građanskoj poeziji (na srpskom i na ruskom)“, Slovenska metrika, Moskva – S.Peterburg 1998, 273–281.

„Nemški prevod srbskih in hrvaških ljudskih pesmi“, Slavistična revija, Ljubljana, XXXVI/1988, 4, 449–452. 

„Novo čitanje tradicije. (Okrugli sto)“, Letopis Matice srpske, Novi Sad, CLXXIII/1997, sv. 6 (jun), 916–921. 

„Na polzu i uveselenije“, u zborniku radova Fruška gora, Zavod za udžbenike, Beograd 2007, str. 319-339. 

Lisez-vous Sterija? – Esquisse ďunecomprehensiondelapoetiquedurecuil « Somplaintes » (« Davorje »), u zborniku s naucnog skupa JovanSterijaPopovic. Un classique parle  a notre temps, L´Harmattan, Paris 2008, str. 113–124.

„Ogledalo nacionalnog u otačastvoljublju izbeglice( prikaz knjige Vladimira Simića Za ljubav otadžbine. Patriote i patriotizmi u srpskoj kulturi 18. veka u Habzburškoj monarhiji), Književna istorija, XLIV/2012, br. 146, str. 271 – 274. 

„Miloš N. Đurić i srpska narodna kultura“, rezime izlaganja na međunarodnom naučnom skupu, objavljen u knjizi rezimea Antika i savremeni svet: naučnici istraživači i tumači. 7. međunarodni naučni skup, izdavač Društvo za antičke studije,  Beograd – Sremska Mitrovica, 12–14. oktobar 2012, str. 10–11. и као рад у зборнику: 2013.

два рада у два зборника Биље у традиционалној култури Срба : приручник фолклорне ботанике (ур. Зоја Карановић), књ. 1 (2013) и књ.2 (2014), на српском и енглеском Plants and herbs in traditional Serbian culture

Maria Mog-Grünewald, „Istraživanje uticaja i recepcije“, Polja, Novi Sad, XXXIII/1987, br. 335, str. 40 – 45 (превод с немачког у оквиру темата који је уредила Зоја Карановић)