др Саша Кнежевић

др Саша Кнежевић

ванредни професор

Филoзофски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

 

КОНТАКТ:

- број телефона: +38765873310

- поштанска адреса: Алексе Шантића 7, 71420 Пале

- адреса електронске поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

БИОГРАФИЈА:

Саша Кнежевић је рођен 21.11.1971. године у Сарајеву, гдје је завршио основну и средњу школу и уписао студије Опште књижевности на Филозофском факултету. По избијању ратних дејстава био је припадник Војске Републике Српске од 1.4.1992. до 1.9.1993. године, када одлази на студије у Нови Сад. Филозофски факултет – Одсјек за српску књижевност и језик уписао је 1993. године, гдје је 1998. године дипломирао, а 2003. године и магистрирао. Докторирао је на Филозофском факултету на Палама код проф. др Љубомира Зуковића, 2007. године.

Од октобра 1998. године запослен је на Филозофском факултету на Палама, гдје је прошао кроз изборе за асистента, вишег асистента и доцента. У звање ванредног професора за научну област Специфичне књижевности (Србистика) изабран је 2013. године.

Учествовао је на више од двадесет научних конференција у земљи и иностранству. Био је носилац пројекта Књижевност и историја Срба у Босни и Херцеговини финансираног од стране Министарства науке и технологије Републике Српске. Као сарадник био је укључен у рад више пројеката који су реализовани на Катедри за српски језик и књижевност Филозофског факултета. Тренутно је ангажован на вишегодишњем пројекту Значај српског језика и књижевности у очувању Републике Српске.      

Члан је редакција часописа Радови Филозофског факултета Пале и Методички обзори Универзитета Јураја Добриле у Пули.

Потпредсједник је Друштва наставника српског језика и књижевности Републике Српске.

Аутор је и три романа Јадни мој Марко (2005), Откуд памет оном ко је нема (2013) и У сјећању на заборав (2015).

 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

Српска народна књижевност настала на простору БиХ, пјевачи са тог простора и књиге настале на овом простору, као и свеукупне кутурне прилике у којима су те књиге писане и (не)објављиване. Ово интересовање се шири и на српске ауторе са простора БиХ и њихов однос према усменој традицији.

           

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

I Монографије и уређени зборници  

Кнежевић, Саша. Вишњићев пјеснички споменик револуцији. Пале: Просвјета. 2012.

II Публикације у часописима и зборницима радова

Кнежевић, Саша. „Животиње као носиоци фантастичног у српским народним бајкама“. Радови Филозофског факултета. Књ. II. 2000: 155–164.

Кнежевић, Саша. „Двије варијанте мотива дјевојачке љепоте у српској народној пјесми“. Радови Филозофског факултета. Књ. V. 2003: 345–356.

Кнежевић, Саша. „Поетизована истина Филипа Вишњића“. Први српски устанак у књигама 18041813. Београд: НБС. 2004: 75–94.

Кнежевић, Саша. „Оптимизам Филипа Вишњића“. Српска револуција 1804-1815. и Босна и Херцеговина. Бањалука: АНУРС. 2004: 525–534.

Кнежевић, Саша. “Мизогински мотиви у пјесмама Старца Милије“. Нова Зора. Бр.  6. Билећа. 2005: 258–267.

Кнежевић, Саша. „Светачко јунаштво Ивана Кнежевића“. Зборник за српски језик, књижевност и умјетност. Год. VI/VII, бр. 3/4. Бањалука. 2006/2007: 247–256.

Кнежевић, Саша. “Витез тужне судбине“. Радови Филозофског факултета. Књ. 10/1. Пале. 2008: 111–122.

Кнежевић, Саша. „Чудесно царство Бранка Ћопића“. Узданица.  Год. V, бр. 1. Јагодина.  2008: 54-62.

Кнежевић, Саша. „Уклето војводство Светог Саве“. Сто двадест пет година високог образовања у БиХ . Књ.  2/1. Пале. 2008: 315–322.

Кнежевић, Саша. „Деконструкција фолклорних мотива у збирци „У царству лептирова и медведа“ Бранка Ћопића“. Узданица. Год. VI бр. 2.  Јагодина. 2009: 73–79.

Кнежевић, Саша. „Фолклорна традиција сарајевских Срба“. Bałkański folklor jako kod interkulturowy. Том 1. Познањ: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2011: 343-352.

Кнежевић, Саша. „Рецепција вуковог дјеловања у босанскохерцеговачкој културној јавности“. Научни састанак слависта у Вукове дане. Књ. 40/2. Београд: МСЦ. 2011: 269–278.

Кнежевић, Саша. „Громово ђуле у Башти сљезове боје“. Научни скуп Меша Селимовић и Скендер Куленовић у српском језику и књижевности. Бањалука – Источно Сарајево. 2011: 344–350.

Кнежевић, Саша. „Епска пјесма о отаџбинском рату“. Наука и идентитет. Књ. 5/1.  Пале. 2012: 371–379.

Кнежевић, Саша. „Транспозиција мотива уклете љепоте у Андрићевим приповијеткама“ Значај српског језика и књижевности у очувању идентитета Републике Српске I. Пале. 2012: 185–196.

Кнежевић, Саша. „Фолклорна имагинација у Ћопићевим причама за дјецу“. Значај српског језика и књижевности у очувању идентитета Републике Српске II – Књижевни класици РС: Ћопић и Кочић. Пале. 2013: 257–276.

Кнежевић, Саша. „Пјеснички преображај устаничког војводе у митског јунака“.  Научни састанак слависта у Вукове дане. Књ. 42/2, том I. Београд: МСЦ. 2013: 75-84.

Кнежевић, Саша. „Епска формула у гласу каменштака“. Од Косовског завета до Његошевог макрокозма: Петар II Петровић Његош (18132013). Косовска Митровица. 2014: 803–814.

Кнежевић, Саша. „Гусларство – фолклоризам и(ли) жива традиција?“ Савремена српска фолклористика I. Нови Сад. 2014: 261–267.

Кнежевић, Саша. „Вишњићевски доживљај револуције у Пролому Бранка Ћопића“.  Филолог VI/12. Бањалука. 2015: 32–37.

Кнежевић, Саша. “Вукова Пјеснарица у збирци Српске народне пјесме из Босне и Херцеговине I Богољуба Петрановића“ Научни састанак слависта у Вукове дане. Књ. 44/2, Београд: МСЦ. 2015: 339–348.

Кнежевић, Саша. „Епске пјесме Милована Војичића“ Српска књижевности и Први светски рат,  Андрићев институт. 2015: 129–137.

Кнежевић, Саша. „Функцицај клетве у савременом политичком животу“ Савремена српска фолклористика II, Београд: Институт за књижевност и уметност: Удружење фолклориста Србије: Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“. 2015: 317–326.