др Светлана Марковић

др Светлана Марковић

Образовни систем ,,Руђер Бошковић“, Београд

 

КОНТАКТ:

- број телефона:  060 30 55 337,  011  405 18  42

- поштанска адреса:  Вишевачка 78/14, 11 090 Београд

- адреса електронске поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- адреса сајта: www.osboskovic.edu.rs

 

БИОГРАФИЈА:

Светлана Марковић Штрбац је рођена у Лазаревцу (РС), 09.01.1972. године. Матурирала је у лазаревачкој Гимназији 1990. године као носилац Вукове дипломе. Филолошки факултет у Београду (одесек: српска књижевност и језик са општом књижевношћу) завршила је 1996. године са просечном оценом 9,33. Дипломски рад под називом ,,Мотив табуа у српској усменој прози” одбранила је са највишом оценом (10), пред трочланом комисијом (проф. др Нада Милошевић Ђорђевић, проф. др Снежана Самарџиија, др Бошковић Сувајџић). Магистарске студије (одсек: наука о књижевности) уписала је 1996. године на Филолошком факултету у Београду. Магистарску тезу под називом ,,Мотив женидбе у српској народној бајци” одбранила је 10.01.2001, те стекла академски назив магистра филолошких наука. Докторску дисертацију под називом ,,Елементи обреда иницијације у српским народним бајкама са женским јунацима” одбранила је 07. 11. 2009. на Филолошком факултету у Београду и стекла научени степен доктора књижевних наука. Стручни испит за професора српског језика и књижевности положила је 12. априла 2002. У јулу месецу 2013. положила пријемни испит на одсеку за Драматургију академије уметности у Београду.

Тренутно ради као професор компаративне књижевности у оквиру Програма међународне матуре (International Baccalaureate) у Образовном систему ,,Руђер Бошковић” у Београду.

 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

Археологија, етнологија и народна књижевност.

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

I Монографије

Марковић-Штрбац, Светлана. Мотив женидбе у српској народној бајци. Београд: Чигоја штампа. 2004.

II Публикације у часописима и зборницима радова

Марковић-Штрбац, Светлана. ,,Волшебне препреке-стимулативна фантастика усмене бајке“. Детињство - Змајеве дечје игре, Нови Сад, Књ. 36/1–2. 2000: 15–16.

Марковић-Штрбац, Светлана. ,,Неостварена женидба“.  Липар. Универзитет у Крагујевцу. Књ.III/8. 2001: 17–19.

Марковић-Штрбац, Светлана. ,,Ветар као актер народне бајке“. Гласник Вукове задужбине. Београд. Књ: XV/65. 2003: 12.

Марковић-Штрбац, Светлана. ,,Мотивација фантастиком – једна паралела“. Књижевност и језик. Београд. Књ: LIII/1–2. 2006: 173–177.

Марковић-Штрбац, Светлана. ,,Јунакиња бајке и њено тело“. Књижевност и језик. Београд. Књ: LVI//3–4. 2009: 245–259.

  Марковић-Штрбац, Светлана. ,,Књижевна археологија: Еп о Гилгамешу и могућности интердисциплинарног приступа настави књижевности старог века“. Књижевност и језик. Београд. Књ: LXI /1–2.     2014: 109–117.

Марковић-Штрбац, Светлана. ,,Храстовитост жира – елементи обреда иницијације у српској народној бајци и Хилманов психоаналитички приступ“. Религија и толеранција. Нови Сад. Вол. XIII/23.2015: 117–134.

III Шира библиографија:

Из народне књижевности: ,,Да те питам”,  приказ збирке народних питалица Радула Марковића (Свитак,Чачак, 1996), Културни живот, Политика, 27.08. 1996.

Змајеборство и прогоњена девојка, приказ студије ,, Поетика усмених прозних облика,, Снежане Самарџије (Народна књига-Алфа, 1996), суботњи додатак листа ,, Политика,, 18. октобар 1997.

Сенке над ритмом, приказ романа ,,Један од оних живота” Ђорђа Балашевића (Свитац, Нови Сад, 1997), Политика, 31. март 1997.

Археолошка мапа Србије: О граду без имена (археолошка истраживања Градине на Јелици, Чачак), Политика, 29. август,1996.

Археолошка мапа Србије: У време дивова (Жидовар, Вршац), Политика, 05.09.1996.

Археолошка мапа Србије: Глава Светог Иринеја (Дијанин мост, Сирмијум), Политика, 12.09.1996.

Археолошка мапа Србије: Магични поклопци (Петница, Ваљево), Политика, 27.09.1996.

Археолошка мапа Србије: Међу боговима (Гамзиград, Ромулијана, Зајечар), Политика, 10.10.1996.

Археолошка мапа Србије: Иза погледа од бронзе – портрет римског цара Макрина (Болеч, београд), Политика, 21.10.1996.

Археолошка мапа Србије: Неистражени градови на Тимоку (Равна, Књажевац. Медијана, Ниш), Политика, 14.11.1996.

Археолошка мапа Србије: Скутови пуни плодова (Обилићев венац, Београд), Политика, 14.11.1996.

Археолошка мапа Србије: Црне рупе (Јабланица, Младеновац), Политика, 29.11.1996.

Археолошка мапа Србије: Нешто другачији Сармати (Бачка Паланка, Темерин), Политика, 10.12.1996.

Археолошка мапа Србије: Дашчани град (Градина у Врсеницама, Тутин, Сјеница), Политика, 26.10.1996.

Археолошка мапа Србије: Ватин међу споменицима (Потпорањ, Панчево), Политика, 09.01.1997.

Археолошка мапа Србије: Задужбина челника Влгдрага (Дићи, Љиг), Политика, 13.02.1997.

Археолошка мапа Србије: ,,Оружје међу звездама”, приказ монографије ,,Средњовековни надгробни споминици у области Раса” Јелене Ердељан,  издање  Археолошког института САНУ и Музеја Рас у Новом Пазару 1996, Политика, 27.02. 1997.

Археолошка мапа Србије: Град на белој стени (Балба, Ваљево), Политика, 20.03.1997.

Археолошка мапа Србије: Повратак са маргине (Винча), Политика, 18.04.1997.

Археолошка мапа Србије: Тајна једног горостаса (Жидовар, Вршац), Политика, 24.04.1997

Археолошка мапа Србије: Од пастира до цезара (Шакрамен, Неготин), Политика, 09.05.1997.

Археолошка мапа Србије: Бикови из Беловода (Петровац на Млави), Политика, 15.07.1997.

Археолошка мапа Србије: Починак у долини (Мојсиње, Чачак), Политика, 04. 07.  1997.

Археолошка мапа Србије: Изненађење са трпезе (Босута, Аранђеловац), Политика, 15.07.1997.

Археолошка мапа Србије: Варвари са Дунава (Чуруг, Бачка), Политика, 11.09.1997.

Археолошка мапа Србије: Од косе до чланака (Мојсиње, Чачак), Политика, 17.10.1997.

Археолошка мапа Србије: Довитљивост плаћена главом (Царичин град, Лесковац), Политика, 14.10.1998.

Археолошка мапа Србије: Пустахије са планине, (Велики Ветрен, Јухор, Поморавље), Политика, 15.11.1998.

Археолошка мапа Србије: Викендица римског великаша (Скобаљ, Цветовац, Ваљево) , Политика, 05.02.1999.

Археолошка мапа Србије: Хиподром као дом (Сирмијум, Сремска Митровица), Политика, 07.08.1999.

Археолошка мапа Србије: Тестамент једног чудака (Шаркамен, Неготин), Политика, 28.08.1999.

Археолошка мапа Србије: Пустахије са Јухора (Поморавље), Политика, 18.09.1999.

Археолошка мапа Србије: Сусрет владара и аскете, (Рас, Рашка) , Политика, 02.10.1999.

Археолошка мапа Србије: Лице искрености (Виминацијум, Пожаревац), Политика, 15.04.2000.

Ко то свира, књига стихова за децу, Чигоја штампа, Београд, 2006.

Од потраге град, збирка песама, Српско научни центар, Београд, 2014.

На те ми се живот кочи, трагикомедија, Српски научни центар, Београд, 2014.

System.String[]