Чланови УФС-а

ма Нина Аксић

мастер теоретичар уметности, истраживач сарадник

Етнографски институт САНУ, Београд

 

  

др Ирена Арсић

ванредни професор,

Филозофски факултет у Нишу

 


 

Невенка Башић Палковић

библиотекар саветник

Градски музеј Суботица

 


Данка Белошевић

дипломирани филолог

мастер студије, програм Српска књижевност, на Филолошком факултету Универзитета у Београду;
лектор и новинар у Научној редакцији  Радио-телевизије Србије 

 

 

  

ма Александра Бјелић

сарадник у настави

Филолошки факултет Универзитета у Београду

 

 


др Снежана Божанић

ванредни професор историје (ужа научна област медијевистика)

Одсек за историју, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду

 

 

 др Данијела Васић

доцент

Група за јапански језик и књижевност,
Катедра за оријенталистику,
Филолошки факултет Универзитета у Београду

 ма Татјана Вујновић

мастер професор српске књижевности и језика

Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду

 

 др Драгана Вукићевић

ванредни професор

Филолошки факултет Универзитет у Београду

 
 
 
 

 

 

др Славица Гароња Радованац

ванредни професор

Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац

 
 
 

 

 

Томислав Грујичић Равањац

самостални истакнути уметник у култури и информисању, социографски, етнографски фотограф, новинар у области фолклористике, културе и уметности 

 
 
 
 
 
 
 

 


ма Марија Думнић

етномузиколог, истраживач-сарадник

Музиколошки институт САНУ, Београд

 

 
 
 

 

 

ма Сузана Ђорђевић Пејовић

мастер, Филолошки факултет Универзитета у Београду

 

 

 


 

Драгана Ђурић

ма професор српског језика и књижевности

Филолошки факултет Универзитета у Београду

 

 
 
 
 


др Борислава Ераковић

Доцент

Одсек за англистику, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

 

 

 


 

др Сања Златановић

доктор етнологије и антропологије, научни сарадник

Етнографски институт САНУ, Београд

 


др Иван Златковић

директор Основне школе

''Милош Обреновић'', Аранђеловац

 

 

 


 

 

др Милина Ивановић Баришић

научни сарадник

Етнографски институт САНУ

 


 

ма Даница Јовић

мастер професор језика и књижевности

Филолошки факултет  Универзитет у Београду 

 

 


 

др Зоја Карановић

професор универзитета у пензији

 

 

 

  

ма Јасмина Катински

истраживач сарадник

Институт за књижевност и уметност, Београд

 

  

др Татјана Катић

научни сарадник

Историјски институт, Београд

 др Саша Кнежевић

ванредни професор

Филoзофски факултет Пале

Универзитета у Источном Сарајеву

 


др Душко Кузовић

Assist.Prof., dipl.eng.arch.,

College of Engineering, Depratment of Architecture Engineering,

Dhofar Univesity, Salalah, Sultanate of Oman

 

 

 


 

др Сања Лазаревић Радак

виши научни сарадник,

Балканолошки институт САНУ

 

 

 

  

др Светлана Марковић

Образовни систем ,,Руђер Бошковић“, Београд

 

 

 

  

проф. др Нада Милошевић Ђорђевић

редовни члан САНУ

САНУ, Одељење  језика и књижевности, Београд

 ма Марија Миљковић

асистент

Филозофски факултет Универзитета у Приштини
са привременим седиштем у Косовској Митровици

 

 

 


др Кристина Митић

доцент, Департман за српску и компаративну књижевност

Филозофски факултет Универзитета у Нишу

 

 

 

 ма Марина Младеновић Митровић

стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја

на Институту за књижевност и уметност

 

 


 

др Зона Мркаљ

ванредни професор (тренутно у избору за редовног професора)

Филолошки факултет Универзитета у Београду

 

 мр Мирослав Нишкановић

етнолог у пензији

Етнографски институт САНУ,  Српски генеалошки центар

 

 

 


 

 др Славко Петаковић

ванредни професор

Филолошки факултет у Београду

 

 

 


 

др Данијела Петковић

научни сарадник

Институт за књижевност и уметност, Београд

 

 


 

др Валентина Питулић

редовни професор

Филозофски факултет у Косовској Митровици

 

 

 


др Александра Попин

доцент

Државни универзитет у Новом Пазару

 

 

 


 

ма Маја Радивојевић

етномузиколог, истраживач-приправник

Музиколошки институт САНУ, Београд

 

 

  

др Немања Радуловић

ванредни професор

Филолошки факултет, Београд 

  

 

др Светлана Рајичић Перић

доктор филолошких наука,

Прва крагујевачка гимназија

 

 


др Селена Ракочевић

ванредни професор

Факултет музичке уметности, Универзитет уметности у Београду

 

 


 

др Јудит Рафаи

доктор етнолошко-антрополошке науке

Универзитет у Новом Саду

Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици
 


др Јоана Ренкас

доктор хуманистичких наука (PhD 2007)

Универзитет Адам Мицкијевич у Познању,
Факултет за пољску и класичну филологију,
Институтут за славистику (Instytut Filologii Słowiańskiej,
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

  

Александра Савић


виши кустос


Природњачки музеј у Београду

 

 

 


 

 

Ана Савић

дипломирани проферсор језика и књижевности,

Филолошки факултет Универзитета у Београду

 

 

 


 

 

др Биљана Сикимић

научни саветник

Балканолошки институт САНУ, Београд

               

  др Мирјана Стефановић

редовни професор

Одсек за српску књижевност

Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду

 


 

Владана Стојадиновић

библиотекар-информатичар мастер

стручно звање – виши дипломирани библиотекар

Народна библиотека „Његош“ Књажевац.

 

 

 


 

 

др Бошко Сувајџић

редовни професор

Филолошки факултет Универзитета у Београду

 

 


 

 

др Ђорђина Трубарац Матић

научни сарадник

Етнографски институт САНУ

  

др Светлана Ћирковић

научни сарадник

Балканолошки институт САНУ, Београд

 

 др Гордана Штасни

ванредни професор

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду,
Одсек за српски језик и лингвистику

 


 

System.String[]