ма Јасмина Катински


ма Jасмина Катински

истраживач сарадник

Институт за књижевност и уметност, Београд

 

КОНТАКТ:

- адреса електронске поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

БИОГРАФИЈА:

Јасмина Катински рођена је 1987. године у Загребу. Oсновну школу и гимназију завршила је у Горњем Милановцу. Дипломирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду 2011. године, на студијском програму Српска књижевност и језик са темом Слика тела у демонолошким предањима. Априла 2012. је завршила дипломске академске студије – мастер – програм Српска књижевност. Тема мастер рада била је Драме Љубомира Симовића и народна традиција (Бој на Косову и Хасанагиница).

Од априла 2012. године запослена је као истраживач сарадник на Институту за књижевност и уметност, на пројекту Српско усмено стваралаштво у интеркултурном коду.

 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

Демонолошка предања.

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

„Слика тела у демонолошким предањима“. Српско усмено стваралаштво у интеркултурном коду. Београд: Институт за књижевност и уметност. 2013: (433–456 )

„Бој на Косову Љубомира Симовића и народна традиција“. Годишњак катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима. Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду. 2012: (83–99)

„Хасанагиница Љубомира Симовића и народна традиција“. Годишњак катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима. Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду. 2013.

„Само време доводи. Време као извршилац правде у српском усменом предању“. Време, вакат, земан. Београд: Институт за књижевност и уметност. 2013: (225–240)

„Преглед проучавања етиолошких предања у српској фолклористици XX века“. Савремена српска фолклористика II. Београд: Институт за књижевност и уметност: УФС: Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“. 2015. 

„Фолклорни елементи у приповеци Стари врускавац Светолика Ранковића“. Савремена проучавања језика и књижевности. Зборник радова са VII научног скупа младих филолога Србије одржаног 28. 3. 2015. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. година VII, књ. 2. Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2016. 13-21.

Katinski, Jasmina. „Vilino kolo. Kontekst i značenje“. Jezik, književnost, značenje. Zbornik radova. ur. Vesna Lopičić, Biljana Mišić Ilić. Filološki fakultet Univerzitet u Nišu, Niš, 2016. 59–69. 

System.String[]