ма Сузана Ђорђевић Пејовић

ма Сузана Ђорђевић Пејовић

мастер

Филолошки факултет у Београду

 

КОНТАКТ:

- адреса електронске поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

БИОГРАФИЈА:

Рођена 1984. год. у Зајечару, где завршава основну школу и гимназију. Уписује студије 2003. године на Филолошком факултету у Београду, на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима. Завршава основне студије одбранивши дипломски рад код професорке Снежане Самарџије, да би мастер рад положила код професора Бошка Сувајџића.

Након студија бави се педагошким позивом у ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ у Београду, где ради као наставник и стручни сарадник пет година (2010 – 2015). Током овог периода учествује у бројним активностима, пројектима, стручно се усавршава, а уписује и докторске студије на Филолошком факултету, којима је тренутно посвећена.

 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

Фолклористика, етнологија, дечија књижевност, савремена књижевност.

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

Публикације у часописима и зборницима радова

Ђорђевић, Сузана. „Змај Огњени Вук и Змија младожења“. Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима. Година VII. 2012: 257–269.

Ђорђевић, Сузана. „Змајевити јунак и традиција: Секула се у змију претворио“. Савремена проучавања језика и књижевности. Књ.2.  2013: 131–139.

Ђорђевић, Сузана. „Мотив анђела у старозаветним апокрифима“. Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима. Година IX. 2014: 293–304. 

System.String[]