ма Татјана Вујновић

ма Татјана Вујновић

мастер професор српске књижевности и језика

Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду

 

КОНТАКТ:

- адреса електронске поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

БИОГРАФИЈА:

Дипломирала је српску књижевност и језик 2010. године на Филозофском факултету у Новом Саду. Мастерирала је 2011. године, одбранивши завршни рад под називом Функција и значење биља у сватовским песмама Вукове збирке, за који је добила другу Бранкову награду Матице српске. Тренутно похађа докторске студије на Филозофском факултету у Новом Саду. Учесник je више националних и међународних скупова. Стипендиста je Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Од 2014. године обавља функцију секретара Удружења фолклориста Србије.

 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

Књижевност, фолклористика.

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

I Публикације у часописима и зборницима радова

Вујновић, Татјана. ,,Serbian etiological belief folk tales about plants originating from excretions and body parts of supernatural being and humans“. Belief narrative genres/ Жанрови предања/ Жанры преданий. Уредници Зоја Карановић и Willem de Blécourt. Нови Сад: Филозофски факултет. 2012: 69-79.

Вујновић, Татјана. ,,Функции и значения растений в свадебных песнях в зборнике Вука Караджича“. Научный альманах Традиционная культура. Бр. 52. 2013: 110-119.

Вујновић, Татјана. ,,Функције и значења биља у сватовским песмама Вукове збирке“. Биље у традиционалној култури Срба: приручник фолклорне ботанике I. Уредници Зоја Карановић и Јасмина Јокић. 2013: 41-55. (,,Wedding songs in Vuk Karadžić's compilations: functions and meaning of plants”. Plants and herbs in traditional Serbian culture: handbook of folk botany, 39-52)

Карановић, Зоја и Вујновић, Татјана. ,,Српска фолклористика у публикацији 'Народно стваралаштво – folklor'“. Савремена српска фолклористика I. Уредници Зоја Карановић и Јасмина Јокић. Нови Сад: Филозофски факултет. 2013: 151-179.

Јокић, Јасмина и Вујновић, Татјана. ,,Од цвета до плода: женски иницијацијски пут у српској обредној лирици“. Аспекти идентитета и њихово обликовање у српској књижевности. Уредник Горана Раичевић. Нови Сад: Филозофски факултет. 2014: 79-94.

Вујновић, Татјана. ,,Употреба биља у ритуалима око рођења детета на примеру источне Србије“. Биље у традиционалној култури Срба: приручник фолклорне ботанике II. Уредник Зоја Карановић. 2014: 101-111. (,,Use of plants in rituals related to childbirth in Eastern Serbia”. Plants and herbs in traditional Serbian culture: handbook of folk botany, 103-112)

Јокић, Јасмина и Вујновић, Татјана. ,,Ћопићева фантастична зоологија у комедији Одумирање међеда“. (у штампи)

 

ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА

Учествовала је у више наврата током 2013. и 2014. године у теренскима истраживањима која су организована на подручју источне Србије у оквиру активности Центра за истраживање српског фолклора Филозофског факултета у Новом Саду.

 

System.String[]