др Ђорђина Трубарац Матић

др Ђорђина Трубарац Матић

научни сарадник

Етнографски институт САНУ

 

КОНТАКТ:

- бројеви телефона: +381 011 2636804, +381 011 2636987

- поштанска адреса: Кнез Михаилова 36, 11000 Београд

- адреса електронске поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- адреса сајта: http://www.etno-institut.co.rs/cir/team/Djordjina_TM.php

 

БИОГРАФИЈА:

Основне студије похађала је на Филолошком факултету Универзитета у Београду, где је дипломирала на Катедри за иберијске судије. На Универзитету Комплутенсе у Мадриду завршила је постдипломске студије, специјализујући се у следећим областима: прагматичка анализа текста (са посебним освртом на синтактичко-семантичко-прагматичку анализу иберијских средњовековних текстова), иберијска народна лирика, компаративна европска епика, палеографски опис средњовековних књига и инкунабула, епистоларна књижевност класичног и средњовековног периода и европски бестијарии.  На истом универзитету је докторирала с оценом 10 cum laude одбранивши тезу под називом „Лажни изговор да је воду замутио јелен: иберијске и балканске паралеле“. Тренутно ради у Етнографском институту у својству научног сарадника на пројекту Интердисциплинарно истраживање културног језичког наслеђа Србије. Израда мултимедијалног портала „Појмовник српске културе“, под руководством Драгане Радоичић.

 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

Компаратистка (народна и средњовековна поезија), етнолингвистика, семантичко-прагматичка анализа текста, етнологија, антропологија, историја религије.         

      

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

I Монографије и уређени зборници  

La falsa excusa del agua enturbiada por el ciervo: paralelos ibéricos y balcánicos, Madrid: Universidad Complutense de Madrid. 2011. Web.

II Публикације у часописима и зборницима радова

„Las manzanas de oro: un motivo en las líricas populares española y serbia“, DICENDA. Cuadernos de Filología Hispánica. Nº 19. 2001: 315–336.

„La lucha por la vida del hijo primogénito en el Romancero y en la poesía tradicional balcánica“, Baladas y leyendas populares en España y en Yugoslavia. Instituto Cervantes – Aula Cervantes. 2003: 249–291.

„La novena cantiga de Pero Meogo y los textos europeos con el motivo de la falsa excusa del agua enturbiada por un animal: análisis comparado”, Analecta Malacitana Electrónica. Nº 28 (junio). 2009: 3–57.

„Мотив јунака који ослобађа јелена из чељусти аждаје у српској народној поезији-тумачење мотива у контексту њему сличних митогема“, Језик, књижевност, промене. Књижевна истраживања. Ур. Весна Лопичић, Биљана Мишић Илић. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу. 2010: 353–366.

„Мотив јелена златокрилца и његове митолошко-религијске конотације у српској традицији”, Жива реч. Зборник у част проф. др Наде Милошевић-Ђорђевић. Ур. Мирјана Детелић и Снежана Самарџија. Београд: Балканолошки институт САНУ – Филолошки факултет Универзитета у Београду. 2011: 639–650.

“La alborada ibérica y la serbia: apertura hacia nuevas perspectivas. Estudios sobre el Cancionero general (Valencia 1511): poesía, manuscrito e imprenta. Eds. Marta Haro Cortés et al. Valencia: PUV– Universitat de València. 2012: 725–739. 

„Гутачи”, Гује и јакрепи. Књижевност, култура. Ур. Мирјана Детелић и Лидија Делић. Београд: Балканолошки институт САНУ. 2012: 111–123.

„Вода босиљкова и Сунчева сестра“, Aquatica. Ур. Мирјана Детелић и Лидија Делић. Београд: Балканолошки институт САНУ. 2013: 205-214.

Зa њим и у гору и у воду: семантичко-прагматичка анализа формуле у контексту добровољне брачне отмице“. Гласник Етнографског института САНУ. Бр. 62 (2). 2014: 215−232.

„Meogo 9 Versus Texts with the Motif of a Transparent Excuse of Water Clouded by Stags or Horses: Outlining the Proto-Model”. Washington DC: Virtual Center for the Study of Galician-Portuguese Lyric. Articles. Vol. 2. 2014: 1–27. Web.

„Јелен који рогом мути воду у галисијско-португалској и у српској лирици – паралеле, могућа објашњења и импликације“. Савремена српска фолклористика II. Ур. Смиљана Ђорђевић Белић и др. Београд: Институт за књижевност и уметност – Удружење фолклориста Србије – Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“. 2015: 237–253. 

 

System.String[]