ма Марија Миљковић


ма Марија Миљковић

асистент

Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

 

КОНТАКТ:

- адреса електронске поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

БИОГРАФИЈА:

Марија (Душан) Миљковић рођена је 1983. године у Гњилану. Основну школу завршила је у родном месту, а гимназију, након бомбардовања, у Власотинцу (2001. године). Дипломирала је 2007. године на Филозофском факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, на Катедри за српску књижевност и језик. На истом факултету одбранила је и мастер рад на тему Марко Краљевић у записима епских народних песама са Косова и Метохије.

У периоду од 2007. до 2013. године радила је као наставник српског језика у основној школи у Косовској Митровици. Од октобра 2013. године ангажована је као сарадник у настави на Филозофском факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици на предметима  Народна књижевност и Романтизам, а од октобра 2015. године и као асистент на поменутим предметима.

Поред УФС-а, члан је Друштва за српски језик и књижевност Србије. Студент је треће године докторских академских студија Филолошког факултета Универзитета у Београду.

 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

Народна књижевност на Косову и Метохији, усмена епска поезија, словенска митологија.

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА

Публикације у часописима и зборницима радова:

 "Марко Краљевић (запис Дене Дебељковића, интернационални мотив – муж на свадби своје жене)“, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2013: 273–285.

„Прилог проучавању Маркових мегдана на корпусу епских песама са Косова и Метохије“, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, XLIV, књ. 1, Косовска Митровица,  2014: 17–36.

„Љуба Краљевића Марка у епским народним песмамаса Косова и Метохије (повод за сукоб и кључ разрешења)“, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, XLV, књ. 1, Косовска Митровица, 2014: 327–340.

„Жанрови народне књижевности у стваралаштву Григорија Божовића“, научни скуп Поетика Григорија Божовића, Косовска Митровица – Зубин Поток, 2015. године (у штампи)

„Златна јабука и девет пауница (драматизација народне бајке)“, Школски час, 2016. (у штампи)

 

System.String[]