Александра Савић

Александра Савић

виши кустос

Природњачки музеј у Београду

 

КОНТАКТ:

- број телефона: 011 3442 147, 011 3442 149

- поштанска адреса: Његошева 51, Београд

- адреса електронске поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

БИОГРАФИЈА:

Рођена у Београду  где је завршила основну и средњу школу (Трећа београдска гимназија). Дипломирала је биологију на Биолошком факултету Универзитета у Београду, а специјалистичке студије (смер Односи с јавношћу) завршила је на Економском факултету у Београду. Тренутно је докторанд Биолошког факултета БУ, на смеру Примењена и експериментална ботаника.

У Природњачком музеју у Београду је на позицији начелника Одељења за едукацију, комуникацију и маркетинг. Стекла је стручно звање кустоса и вишег кустоса. Креира и реализује медијске кампање Природњачког музеја у јавности (преко 70 изложби и манифестација). Оснивач је „Збрирке воћа Србије“ у Природњачком музеју, у оквиру које прикупља и проучава аутохтоне сорте воћа у Србији, у циљу очувања њиховог биодиверзитета и генофонда, као и употребе воћа као дела традиционалног наслеђа. Руководилац је Збирке воћа (БЕО 582.634.1) и Колекције споменика природе Београда (600.581.502.7).

Аутор је изложбе „Старо и нестало воће Србије“, која је резултат дугогодишњег истраживачког рада и која је гостовала у преко 18 градова Србије у периоду 2013-2016., са преко 30.000 посетилаца. У оквиру музеолошког рада ментор је колегама у музејима Србије за хабилитационе радове за стручна звања кустоса и вишег кустоса. Члан је уредништва неколико струковних часописа (Годишњак Природњачког музеја, Рука руци и др.). Учествује у пројектима заштите природног и културног наслеђа, као и у научним пројектима из области биологије.

У току кретања кроз струку радила је као стручни сарадник у Институту за имунологију, серуме и вакцине “Торлак” у Београду; као професор биологије у две основне школе у Београду и као стручни сарадник Биолошког факултета у Београду.

Активни је члан Друштва Србије за односе са јавношћу, међународног музејског удружења ИКОМ и Музејског друштва Србије, у оквиру којих доприноси развоју струке. У оквиру струковне активности члан је више жирија (Друштва Србије за односе с јавношћу и Музејског друштва Србије) за доделу годишњих награда.  Добитник је више признања од стране Друштва Србије за односе с јавношћу, као и награде „Креативне даме Србије“ додељене 2012. од стране Удружења привредних новинара Србије. Говори енглески језик.

 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

Очување природне и културне баштине, музеологија, односи с јавношћу, етноботаника, примењена ботаника

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

Савић, А., Аутохтоне сорте воћа Србије: значај, разноврсност, наслеђе, Гора љиљанова (Биљни свет у традиционалној култури Срба), Зборник радова, Удружење фолклориста Србије: Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, 185–197, УДК 634.1(497.11)

Савић, А., Аутохтоне сорте воћа Полимља, богатство природе и човека: резултати теренског истраживања, Милешевски записи 10, Музеј у Пријепољу, 295–306, УДК: 634.1/7.(497.11) 069.51: 634.1/7.(497.11)

Савић, А., Приказ изложбе „Старо и нестало воће Србије“ Природњачког музеја у Београду, Крушевачки зборник 16, Народни музеј Крушевац, 2014, 345–348

Савић, А., Mонографија: „Старо и нестало воће Србије“, Природњачки музеј, Београд, 2014., ISBN 978-86-82145-45-5, друго издање

Савић, А., Mонографија: „Старо и нестало воће Србије“, Природњачки музеј, Београд, 2013., ISBN 978-86-82145-40-0, прво издање

Савић, A., Mонографија „Музеји у јавности, јавност у музејима“, Завод за уџбенике и Природњачки музеј, Београд, 2012., ISBN 978-86-17-17986-9

Савић, А., Музеолошки концепт заштите и очувања генофонда аутохтоних сорти воћних врста у Србији, Народни музеј Ниш, 2012, међународна  конференција ICOM SEE

Савић, A., Музеји у условима кризе:како до додатних средстава, часопис Култура, бр. 134, ЗАПРОКУЛ, Цицеро принт, Београд, УДК 06964(49711)“2011“(04932), 449–455.

Савић, A., Да ли нам биологија помаже да објаснимо човекове моралне капацитете, Музеј науке и технике, Београд, Phlogiston, 18–19, Београд, Музеј науке и технике, 109–126

Савић, A., Exchange of ideas, creativity and positive energy aimed at cultural heritage protection, Дијана, бр. 14, Београд 2012,100–105.

Савић, А., Збирка воћа Природњачког музеја у Београду као ресурс очувања природне и културне баштине,: ЦИК Зборник Вол 2, Централни Институт за конзервацију, Београд: 269–282, (2011) CD ISBN 978-86-6179-008-9

Jovana R. Stefanovic, Aleksandra R. Savic, Dragica M. Jakovljevic, Gordana Ð. Gojgic Cvijovic, Miroslav M. Vrvic: Nutritive and biological values of some Pyrus varieties growing in Serbia, 2nd FCUB ERA Workshop Food Chemistry and Biotechnology, Belgrade, 18th and 19th, October 2011.

Савић, A., How do we create, realize and evaluate museum media campaign and what is its imapct on visitors, Међународна конференција ICOM MPR, Брно, Чешка, 2011.

Савић, А., Диносаурусе Аргентине видело 140 000 посетилаца, Навој број 1, Музеј науке и технике, Београд, 2011.

Савић, А., Профил музејских посетилаца у Србији, Музејска публика у Србији, ЗАПРОКУЛ, Цицеро принт, Београд, 2010, 44–52, УДК: 069.12(497.11)

Савић. А., Односи с медијима некада и сад, из Архиве Природњачког музеја у Београду, Зборник радова са стручних скупова секција Музејског друштва Србије, Музејско друштво Србије, Ваљевопринт, 2010, 140–142.

Савић, А., Музеји и јавност, неопходност комуникације, ЗАПРОКУЛ, Београд, 2009.

Савић, А., Нови живот музеја – музеји на Фејсбуку, Крушевачки зборник 14, Народни музеј Крушевац, 2009, 285–291.

Савић, А., Збирка воћа Природњачког музеја, као ресурс очувања природне и културне баштине Југоисточне Европе, ЦИК Зборник 18, ИКОМ Србија, 2008.

 

ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА:

У оквиру пројекта „Аутохтоно и гајено воће рудничко-таковског краја“ реализовано у периоду 2005-2011. године обишла је на терену преко 100 села Србије у циљу истраживања домаћих аутохтоних сорти воћа нашег подручја. Из пројекта је произашла изложба „Старо и нестало воће Србије“ и истоимена монографија.

System.String[]