ма Даница Јовић

 

ма Даница Јовић,

мастер професор језик и књижевности

Филолошки факултет  Универзитет у Београду

 

КОНТАКТ:

- број телефона: 0607478001

- поштанска адреса:  Пјера Крижанића 11 000 Београд

- адреса електронске поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

БИОГРАФИЈА:

Даница Јовић је рођена 1987. године. Гимназију је завршила у Пожаревцу. Дипломирала је на Филолошком факултету у Београду 2012. године (група за српски језик и књижевност са општом књижевношћу). 2013. године је уписала мастер студије Српска књижевност на Филолошком факултету и мастер студије Теорија културе на Факултету политичких наука у Београду. Мастерирала је 2014. године на Филолошком факултету (тема мастер рада: „Предања и причања о породичном проклетству”). Учествовала је у организацији конференције Студије културе: гласови са маргине и програма ЦСКзаједница/CCScommunity 2014. године као редовни сарадник Центра за студије културе на Факултету политичких наука. Студент је друге године докторских студија и ангажована је као сарадник у настави на предметима Књижевни фолклор, Поетика народне књижевности и Теренско истраживање фолклора.

 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

Усмена предања, теренско истраживање фолклора, студије културе.

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

 „Приступи и проблеми у класификацији предања“, Годишњак катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима за школску 2014/2015, година Х, Филолошки факултет, Београд, 2015: 147–161.

„Ново читање старијих записа усмене поезије“ (поводом књиге: Бошко Сувајџић, Орао се вијаше. Предвуковски записи српске усмене поезије, Филозофски факултет – Ниш, Филолошки факултет – Београд, Ниш, 2014.), Годишњак катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима за школску 2014/2015, година Х, Филолошки факултет, Београд, 2015: 495–501.

Ја како знам, тако ћу да причам: Поетика казивања предања на примерима варијаната о манастиру Брадачи“, у: Промишљање традиције. Фолклорна и литерарна истраживања, зборник радова посвећен Мирјани Дрндарски и Ненаду Љубинковићу, ур. Бошко Сувајџић и Бранко Златковић, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2014: 259–277.

 

ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА:

Даница Јовић је учествовала у теренским истраживањима Браничевског округа (2006, 2007, 2013. године), теренском истраживању источне Србије 2014. године (у склопу програма Биље у српском фолклору и народној књижевности). Од априла 2016. године истражује села Равниште и Поноре (општина Кучево).

System.String[]