Владана Стојадиновић

 

Владана Стојадиновић,

библиотекар-информатичар мастер,

стручно звање – виши дипломирани библиотекар,

Народна библиотека „Његош“ Књажевац.

 

КОНТАКТ:

- број телефона: 019 730 153

- поштанска адреса: Бранка Радичевића 1, 19350 Књажевац

- адреса електронске поште This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- адреса сајта: www.biblio-knjazevac.org

 

БИОГРАФИЈА:

            Владана Стојадиновић рођена је у Књажевцу 12. маја 1970. Завршила је студије на Филозофском факултету у Новом Саду 1994. и стекла звање професора француског језика и књижевности. Као професор радила је од 1993. до 1999. Од 2000. до 2006. била је запослена у НИС Нафтагасу у Новом Саду, као преводилац за француски језик. Директор је Народне библиотеке „Његош“ у Књажевцу од маја 2006. Звање библиотекар-информатичар мастер стекла је 2012. на Филолошком факултету у Београду, а стручно звање вишег дипломираног библиотекара 2013. У Библиотеци у Књажевцу, чије су активности у највећој мери усмерене ка очувању културноисторијског наслеђа, подстицању научноистраживачког рада и раду са децом и младима, обавља послове везане за Завичајну збирку, издавачку делатност, културно-образовне програме.

 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

            Завичајна историја, културна историја, библиографска истраживања.

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

 

Монографије и уређени зборници  

Стојадиновић, Владана, Милошевић Мицић, Милена, Илијић, Бојана. Књажевац: о завичају од А до Ш: појмовник за мале и велике „завичајце“. Књажевац: Народна библиотека „Његош“, 2013.

 

Стојадиновић, Владана, Јеремић, Слађана. Вековима таложено знање: 150 година од оснивања читалишта у Књажевцу (1860-2010). Књажевац : Народна библиотека „Његош“, 2010.

 

Уредник едиција и публикација Народне библиотеке „Његош“ и аутор прилога у публикацијама:

 

Едиција „Времеплов вароши“ (Стојадиновић, Бранислав. Књажевачки кафански живот између два светска рата, 2008; Видојковић, Александар. Аутомобили у Књажевцу од 1920. до 1970, 2008; Стојадиновић, Бранислав. Књажевчани у причама, 2009; Станковић Илић, Слободанка. Нови живот књажевачког споменара, 2010; Станковић Илић Слободанка, Беше једном један…, 2011; Тимочка лира, 2011; Micić, Darko. Knjaževačke rok priče i urbane legende, 2014)

Едиција „Завештање“ (Жикић, Сима. Говор срца, 2010; Жикић, Сима. На своме послу, 2011; Жикић, Сима. Парохијске слике и прилике, 2012; Жикић, Сима. За указом, 2013, Жикић, Сима. Тешка времена, 2014; Жикић, Сима. Пастирска реч, 2014; Жикић, Сима. Моји мемоари, 2015; у припреми: Влајић, Тодор. Србски венац (репринт издања из 1850), 2017)

Едиција „Записи о завичају“: „Грађа за топографију округа Књажевачког“ Стевана Мачаја, 2011; „Књажевачки округ“ Јована Мишковића, 2011; „Књажевачки округ“ Драгољуба К. Јовановића, 2011; „Кнежевачки округ“ Милана Ђ. Милићевића, 2012; Пут лицејских питомаца по Србији године 1863 – опис Књажевачког округа, 2012; „Стара планина“ Лује Адамовића, 2013; „Тимочка крајина“ Владимира Карића, 2013; Јован Мишковић о старинама књажевачког краја, 2014; Путничка писма и записи из књажевачког краја Милана Ђ. Милићевића, 2014; О књажевачком крају у научним радовима Јована Жујовића, 2015; Географске карактеристике књажевачког краја у научним радовима Јована Цвијића, 2015; Феликс Каниц о књажевачком крају, 2016; „Северно-тимочки дијалекат“ Маринка Станојевића, 2016; у припреми: Допринос Франца Миклошича прикупљању дијалектолошке грађе књажевачког краја, 2017)

Едиција „Казивања“ (Станковић Илић, Слободанка. Пролаз кроз легенде, обрада српских локалних легенди, 2012; Станковић Илић, Слободанка, Завијена форма истине, обрада легенди из књажевачког краја, 2013; Брујић, Сузана, Тимочки ђердан, кратке приче на дијалекту, 2016; Аранђеловић, Војислав, Давид из Штрпци казује, 2016; у припреми: Тимочки ђердан 2, 2017)

Едиција „Књажевачким крајем“ (Sibinović, Mikica, Geography of Knjazevac, 2012; Царевић, Ивана, Сибиновић, Микица. Знаменити објекти геонаслеђа општине Књажевац у функцији равоја геотуризма, 2015; Ристић, Бојан. Заглавак, у успоменама, 2016; Милосављевић, Милан. Бели Поток кроз векове, 2016; Сибиновић, Микица и др. Рурални простор општине Књажевац, антропогеографске основе развоја, 2016)

Посебна издања: Милосављевић, Милан. Привреда општине Књажевац 20. века (2012. и 2014)

System.String[]