НАДЗОРНИ ОДБОР


 проф. др Ненад Љубинковић

 

 

 

 проф. др Александар Јерков

 

 

 

  доц. др Мирјана Закић

 

 

 

 


 

др Данка Лајић Михајловић

 

 

 

 др Јелена Јовановић