ПОЗИВ НА ВУКОВУ ТРИБИНУ

Част нам је да вас позовемо на

Вукову трибину

 

Посвећену књигама Вукове задужбине објављеним на немачком, руском, енглеском и француском језику, у којима су садржани најзначајнији Вукови текстови српске усмене народне баштине.

Read more ...

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЗБОРНИКА ГОРА БОЖУРОВА

 
 
Драге колегинице и колеге, 
 
 
Позивамо вас на представљање зборника радова Гора божурова, који је уредила проф. др Зоја Карановић.
На промоцији ће говорити др Мирјана Стефановић, др Гордана Штасни, др Смиљана Ђорђевић Белић, др Бошко Сувајџић и др Зоја Карановић. 
Програм ће се одржати у Малој сали Коларца, у уторак, 3. априла, у 12 сати.
 

БОЛЕСТ НА БАЛКАНУ

Симболичка значења Балкана превазилазе простор политичког и обухватају асоцијативне  низове попут  лиминалности, неусклађености  са  културним  трендовима Окцидента; наративе о непознавању такозваних цивилизацијских принципа; дискурс о етничкој и културној мешавини  којој измиче интеркултуралност. Једна  од ознака  ове различитости рефлектована на  Балкан, добија  значење болести.

Извештаји енглеских,  америчких,  француских и немачких дипломата од деветнаестог века до  данас,  говоре о Балкану као о мешавини народа која је произвела  “расну  дегенерацију”,  па  стога физичке  и менталне  болести.  Мисионари,  дипломате, саветници политичара пре више од сто  педесет година примећују  да је становништво  Балкана “ осакаћено  у бројним ратовима”;  да се ови људи чешће  него други јављају са  “природним грешкама”,  попут  недостатка екстремитета, гушавости,  микро и хидроцефалије, те да су џинови и патуљци овде  чешћа појаве него  у другим деловима света. Висок морталитет и  сусрет са болестима  које  су непознате у другим деловима  света,  приписује се хибридности Балкана која  је  у савременом језику глобализације и глокализације, заправо  крајњи циљ  интеркултуралности.

 

Read more ...

НОВИ БРОЈ ЧАСОПИСА "ФОЛКОРИСТИКА"

Поштоване колеге,
 
 
Задовољство нам је да вас обавестимо да је изашао нови број часописа  "Фолклористика"
 
 
 
Можете нас посетити и на:
 
Подсећамо вас на могућност сарадње и позивамо да својим прилозима обогатите наредне бројеве нашег часописа. Позив и податке о роковима можете наћи у прилогу као и на адреси http://folkloristika.org/cir/poziv-saradnicima/
 
 

ПОЗИВ НА 30. СКУПШТИНУ ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

 

Број: 135

30. новембар 2017. године 

Поштовани-е,

Позивамо Вас да учествујете у раду 30. Скупштине Вукове задужбине, која ће се одржати 5. децембра 2017. године, у 11,00 часова, у Сали Народне библиотеке Србије, Београд, Скерлићева 1.

Read more ...

НОВИ БРОЈ ЧАСОПИСА ФОЛКЛОРИСТИКА

Велико нам је задовољство да Вас обавестимо да је нови број часописа Фолклористика постављен на сајт. 

Можете га пронаћи на следећим адресама: 

 

http://www.folkloristika.org/ (српски језик)

http://www.folkloristics.org/ (english)

 

Фолклористика је академски, рецензирани часопис Удружења фолклориста Србијe које окупља стручњаке, професионалце и дипломиране студенте. Покрећући Фолклористику, Удружење фолклориста Србије надовезује се на дугу традицију српских и југословенских часописа посвећених фолклору, какви су били: Караџић Тихомира Ђорђевића (1899‒1904), Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор Павла Поповића (1921‒1939, 1954‒), Прилози проучавању народне поезије Алојза Шмауса и Радосава Меденице (1934‒1940), Народно стваралаштво ‒ Фолклор (1962‒1988), Расковник (1968‒2000). Часопис објављује радове о свим облицима фолклора и нематеријалне баштине у Србији и у свету и охрабрује различите теоријске, критичке и компаративне приступе. Поред тога што је посвећена високим академским стандардима, Фолклористика укључује и теренску грађу, желећи да подстакне научни дискурс и повезивање савремених теоријских становишта и допринесе научној комуникацији, развоју образовања и очувању нематеријалног културног наслеђа.

ФОЛЬКОРИЗМ В ЛИТЕРАТУРЕ И КУЛЬТУРЕ: ГРАНИЦЫ ПОНЯТИЯ И СУЩНОСТЬ ЯВЛЕНИЯ

Российская академия наук

Институт русской литературы (Пушкинский Дом)

 

Отдел русского фольклора

Фонограммархив

 

 

Научная конференция памяти А. А. Горелова

ФОЛЬКОРИЗМ

В ЛИТЕРАТУРЕ И КУЛЬТУРЕ:

ГРАНИЦЫ ПОНЯТИЯ И СУЩНОСТЬ ЯВЛЕНИЯ

Read more ...

ФОЛЬКОРИЗМ В ЛИТЕРАТУРЕ И КУЛЬТУРЕ: ГРАНИЦЫ ПОНЯТИЯ И СУЩНОСТЬ ЯВЛЕНИЯ

Российская академия наук

Институт русской литературы (Пушкинский Дом)

 

Отдел русского фольклора

Фонограммархив

 

 

 

Научная конференция памяти А. А. Горелова

ФОЛЬКОРИЗМ

В ЛИТЕРАТУРЕ И КУЛЬТУРЕ:

ГРАНИЦЫ ПОНЯТИЯ И СУЩНОСТЬ ЯВЛЕНИЯ

 

 

8-9 июня 2017 года

Санкт-Петербург

 

8 июня, четверг

Малый конференц-зал

 

Дневное заседание

Начало в 10.00

Заседание ведут Власов Андрей Николаевич, Васкул Анастасия Игоревна

Горелов Алексей Александрович (Санкт-Петербург). Воспоминания об Александре Александровиче Горелове – человеке и ученом.

Власов Андрей Николаевич (Санкт-Петербург). Истолкование понятия «фольклоризм» литературы

А. А. Гореловым.

Еремина Валерия Игоревна (Санкт-Петербург). Содержание понятия «поэтика» в литературоведении и фольклористике.

Каранович Зоя (Сербия). Взаимодействие фольклора и литературы в рукописных сборниках стихов XVIII и XIX веков (стихотворчество самобытных авторов).

Некрылова Анна Федоровна (Санкт-Петербург). Фольклорный театр – фольклор или фольклоризм? театр или игрище?

кофе-брейк

Топорков Андрей Львович (Москва). Статья А. А. Блока «Поэзия заговоров и заклинаний» в контексте русской филологической науки и художественной литературы начала ХХ в.

Иванова Татьяна Григорьевна (Санкт-Петербург). Василий Максимович Максимов – художник и собиратель фольклора.

Рожкова Татьяна Ивановна (Магнитогорск). «Мне украшало это жизнь»: писательство в повседневности народного автора.

Ковпик Василий Александрович (Москва). Из истории «Аленького цветочка»: заметки о фольклоризме литературной сказки и путях ее вторичной фольклоризации.

Добровольская Варвара Евгеньевна (Москва). Русские волшебные сказки «Жена ужа» и «Ореховая веточка»: в творчестве Л.Н. Толстого и фольклорных записях

 

Вечернее заседание

Начало в 14.30

Заседание ведут Топорков Андрей Львович, Рейли Марина Викторовна

Ветловская Валентина Евгеньевна (Санкт-Петербург). Фольклорные источники произведений Ф. М. Достоевского («Мужик Марей»).

Васильков Ярослав Владимирович (Санкт-Петербург). Древнеиндийская притча о человеке на дереве и ее трансформация как ключевая метафора духовного пути в «Исповеди» Л. Н. Толстого.

Якубовская Елена Ивановна (Санкт-Петербург). Песенный фольклор Пинежья в творчестве Федора Абрамова.

Попович Николич Даниела (Ниш, Сербия). Жизнь поэзии на грани: творчество Дамьяна Крстича.

Никитина Алла Владимировна (Санкт-Петербург). «Добыть кукующих слёз…» (К вопросу о культурных соответствиях).

кофе-брейк

Власова Марина Никитична (Санкт-Петербург). «Будьте совестью деревни и духовной памятью ее»: традиционное мировоззрение и фольклор в творчестве поморского писателя В. С. Маслова.

Гольденберг Аркадий Хаимович (Волгоград). Проблемы литературного фольклоризма в научном наследии Д. Н. Медриша.

Мехнецова Галина Николаевна (Санкт-Петербург). Былина на театральных подмостках: Андрей Городцов и его пьесы для сельских театров.

Лимеров Павел Федорович (Сыктывкар). Мифологические реконструкции К. Ф. Жакова в его фольклористических работах и в художественных произведениях.

9 июня, пятница

Малый конференц-зал

 

Дневное заседание

Начало в 10.00

Заседание ведут Некрылова Анна Федоровна, Дорохова Екатерина Анатольевна

Жадовская Светлана Александровна (Санкт-Петербург). Фольклор и литературная традиция в малом городе.

Власов Андрей Николаевич (Санкт-Петербург). Фольклоризм как стилевая доминанта авторских нарративов (словари краеведов).

Хаджиева Танзиля Мусаевна (Москва). Взаимодействие фольклора и литературы в творчестве поэтов и писателей Северного Кавказа.

Коровина Надежда Степановна (Сыктывкар). Фольклоризм как стилевая черта творчества коми поэта И. А. Куратова.

кофе-брейк

Марченко Юрий Иванович (Санкт-Петербург). Некоторые особенности изучения былинных напевов Зимнего берега по записям от А. В. Маркова и М. С. Крюковой.

Хаздан Евгения Владимировна (Санкт-Петербург). Еврейская народная песня и ее авторы.

Рейли Марина Викторовна (Санкт-Петербург). «Скоморошья» тема в фольклоре и творчестве

А. А. Горелова (к истории одного сюжета).

Розов Александр Николаевич (Санкт-Петербург). Из истории указателей к былинным сборникам (Новаторство П. А. Бессонова).

Петрова Людмила Ивановна (Санкт-Петербург). Несколько замечаний по поводу библиографической персоналии А. А. Горелова.

 

 

Подведение итогов конференции.

Круглый стол.

 

 

 

 

Регламент выступлений:

доклады - 15 мин.,

обсуждение - 5 мин.

Концерт Катедре за етномузикологију поводом 80 година Факултета музичке уметности у Београду

Част нам је да Вас позовемо на 
Концерт Катедре за етномузикологију поводом 80 година Факултета музичке уметности у Београду,
01.06.2017. год. у 20 часова,
у Сали Београдске филхармоније.