ПОЗИВ ЗА РАДОВЕ РЕТРОСПЕКТИВЕ ЕТНОЛОГИЈЕ И АНТРОПОЛОГИЈЕ

 

Позив за радове

РЕТРОСПЕКТИВЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ЕТНОЛОГИЈЕ И АНТРОПОЛОГИЈЕ

Међународна научна конференција поводом 70 година Етнографског института САНУ

Сирогојно (Музеј на отвореном „Старо Село“), 8–10. септембар 2017.

 

Поводом обележавања 70 година научноистраживачког рада, Етнографски институт САНУ организује и међународни научни скуп, који се одржава у Музеју на отвореном „Старо село“ у Сирогојну на Златибору, на тему која обједињује некадашња и актуелна теоријско-методолошка и истраживачка усмерења у етнологији и антропологији, са нарочитим интересовањем за подручје југоисточне Европе, али и шире. Замисао овог научног скупа јесте да се овом посебном приликом сусретну претходна и савремена етнолошко-антрополошка сазнања и праксе, која би заједнички пружила поглед на динамику развоја ове науке у последњих 70 година, као и на могућа кретања у будућности.

Тематско разматрање ретроспективе и перспективе у етнологији и антропологији требало би да подстакне учеснике скупа да се фокусирају на преглед ранијих поља истраживања, тенденција и теоријско-методолошких приступа, формулисање и проблематизовање тема, затим на постојеће трендове у формирању истраживачких области, као и на савремене теоријско-методолошке оријентације. Ова конференција је замишљена као платформа за дискусију научника из области етнологије и антропологије из сродних институција, као и из сродних дисциплина. Скуп је и повод за још једно представљање Етнографског института САНУ научној и широј јавности. Пошто је 2017. јубиларна година Етнографског института САНУ, ова конференција ће бити прилика да се учесници из земље и иностранства сусретну, размотре искуства и сазнања кумулирана у последњих 70 година, као и да изнесу погледе и ставове у односу на зацртане стратегије хуманистике 21. века.

Позивамо ауторе који ће својим радовима допринети обрађивању следећих тематских целина, иако су и друге теме добродошле за дискусију:

 

Однос етнологије и (културне) антропологије и сродних дисциплина.

Интердисциплинарност и њена перспектива.

Етнологија и антропологија и музејске праксе.

Институционализација етнологије и антропологије (музеји, институти, високо образовање, стручна удружења).

Етнологија и антропологија у току социјалистичког периода.

Етнологија и антропологија у време постсоцијализма.

„Антропологизација“ етнологије у југоисточној Европи.

Актуелно формирање поддисциплина и истраживачких поља у оквиру етнологије и антропологије.

Актуелне етноантрополошке теме у југоисточној Европи и шире.

 

Рок за пријаву предлога радова је 2. мај 2017.

 

http://www.etno-institut.co.rs/cir/conferences.php

System.String[]