НАГРАДА ''МИЛЕ НЕДЕЉКОВИЋ'' ЗА 2016. ГОДИНУ

Награда ''Миле Недељковић'', коју је утемељило Удружење грађана ''Баштина и будућност – Аранђеловац 1859'',  додељује се за најбоље дело из области савремене српске фолклористике (етнологије и антропологије, етномузикологије и усмене народне књижевности). Награда носи име једног од најзначајнијих наших етнолога, проучаваоца народне традиције и историје, публицисте и педагога.

Награда подразумева новчани износ и плакету, а жири који ће и ове године вредновати приспеле наслове, сачињен је од еминентних научних радника:

проф. др Ненад Љубинковић (председник),

др Бранко Златковић (потпредседник),

Јасна Бјеладиновић-Јергић.

др Јелена Јовановић,

др Смиљана Ђорђевић-Белић,

За награду могу конкурисати научне студије и сакупљачке збирке објављене на српском језику, као прво издање у протеклој 2015. години. Конкурс је отворен до 05. јула текуће године, а по 5 примерака књига треба послати на адресу: Удружење грађана ''Баштина и будућност'', Етно кућа, Занатлијска 63, 34300 Аранђеловац.

 Награда ''Миле Недељковић'' биће додељена крајем септембра 2016. године у Аранђеловцу у оквиру програма који је манифестационог карактера.

У реализацији ове идеје, Удружење грађана ''Баштина и будућност – Аранђеловац 1859'' има, као и сваке године, подршку Општине Аранђеловац и свих оних установа, удружења и појединаца с којима је и сам Миле Недељковић свесрдно сарађивао, оставивши за собом знаменито културно и научно дело.

Више о Награди ''Миле Недељковић'' потражити на сајту www.bastinaibuducnost.org