Савремена српска фолклористика V

Савремена српска фолклористика V

 

Удружење фолклориста Србије, Богословија „Св. Кирила и Методија” у Призрену и Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици организовали су међународни научни скуп: Савремена српска фолклористика V – Фолклорно наслеђе Срба са Косова и Метохије у словенском контексту. Скуп је одржан у Великој Хочи и Призрену 12. и 13. октобра 2017. године, а отворили су га представници најважнијих културних, научних и државних институција Републике Србије и црквени великодостојници.

Read more ...

САВРЕМЕНА СРПСКА ФОЛКЛОРИСТИКА V ,,Фолклорно наслеђе Срба са Косова и Метохије у словенском контексту“

 

МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП

САВРЕМЕНА СРПСКА ФОЛКЛОРИСТИКА V

,,Фолклорно наслеђе Срба са Косова и Метохије у словенском контексту“           

            У Призрену и Великој Хочи, од 12. до 13. октобра 2017. године одржан је  МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП – САВРЕМЕНА СРПСКА ФОЛКЛОРИСТИКА V, Фолклорно наслеђе Срба са Косова и Метохије у словенском контексту, на коме су учествовали истакнути фолклористи, научни радници и сарадници из Србије, Русије, Пољске, Бугарске, Црне Горе и Републике Српске. Обрађене су следеће теме: Рад руског конзула Ивана Степановича Јастребова, Народне умотворине Срба са Косова и Метохије у словенском контексту, Косово и Метохија – духовна и материјална култура и Савремена српска фолклористика. На посебној пленарној седници представљена је Вукова задужбина поводом великог јубилеја – 30 година од њеног оснивања. Организатори међународног научног скупа били су Удружење фолклориста Србије (Београд) и Богословија “Свети Кирило и Методије“ у Призрену. Суорганизатор је био Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Read more ...

НАУЧНИ СКУП САВРЕМЕНА СРПСКА ФОЛКЛОРИСТИКА IV

Научни скуп Савремена српска фолклористика IV одржан је на Палама 7. и 8. октобра 2016. године. Рад скупа био је подељен на пет секција, на којима су разматране различите актуелне теме из области савременог проучавања фолклора, попут појама границе, сакупљача и проучавалаца фолклора, нових теренских истраживања и културолошких проучавања уопште. У раду скупа учествовала су значајна имена и области фолклористике и сродних хуманистичких дисциплина – етнологије, етнолингвистике, етномузикологије, као и науке о књижевности, а континуитет одржавања и сарадња великог броја институција у његовој реализацији потврдила је потребу за савременим интердисциплинарним истраживањима фолклора.
Read more ...

МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП САВРЕМЕНА СРПСКА ФОЛКЛОРИСТИКА V

МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП

САВРЕМЕНА СРПСКА ФОЛКЛОРИСТИКА V


Међународни научни cialis prix скуп Савремена српска фолклористика V одржан је у Призрену и Великој Хочи, 12. и 13. октобра 2017. године. Организатори скупа били су Удружење фолклориста Србије и Богословија Светог Кирила и Методија у Призрену, у  суорганизацији са Филозофским факултетом Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Тема Скупа била је Фолклорно наслеђе Срба са Косова и Метохије у словенском контексту, која је 

 

 

 

 

Read more ...