САВРЕМЕНА СРПСКА ФОЛКЛОРИСТИКА V ,,Фолклорно наслеђе Срба са Косова и Метохије у словенском контексту“

 

МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП

САВРЕМЕНА СРПСКА ФОЛКЛОРИСТИКА V

,,Фолклорно наслеђе Срба са Косова и Метохије у словенском контексту“           

            У Призрену и Великој Хочи, од 12. до 13. октобра 2017. године одржан је  МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП – САВРЕМЕНА СРПСКА ФОЛКЛОРИСТИКА V, Фолклорно наслеђе Срба са Косова и Метохије у словенском контексту, на коме су учествовали истакнути фолклористи, научни радници и сарадници из Србије, Русије, Пољске, Бугарске, Црне Горе и Републике Српске. Обрађене су следеће теме: Рад руског конзула Ивана Степановича Јастребова, Народне умотворине Срба са Косова и Метохије у словенском контексту, Косово и Метохија – духовна и материјална култура и Савремена српска фолклористика. На посебној пленарној седници представљена је Вукова задужбина поводом великог јубилеја – 30 година од њеног оснивања. Организатори међународног научног скупа били су Удружење фолклориста Србије (Београд) и Богословија “Свети Кирило и Методије“ у Призрену. Суорганизатор је био Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Read more ...

НАУЧНИ СКУП САВРЕМЕНА СРПСКА ФОЛКЛОРИСТИКА IV

Научни скуп Савремена српска фолклористика IV одржан је на Палама 7. и 8. октобра 2016. године. Рад скупа био је подељен на пет секција, на којима су разматране различите актуелне теме из области савременог проучавања фолклора, попут појама границе, сакупљача и проучавалаца фолклора, нових теренских истраживања и културолошких проучавања уопште. У раду скупа учествовала су значајна имена и области фолклористике и сродних хуманистичких дисциплина – етнологије, етнолингвистике, етномузикологије, као и науке о књижевности, а континуитет одржавања и сарадња великог броја институција у његовој реализацији потврдила је потребу за савременим интердисциплинарним истраживањима фолклора.
Read more ...