НАУЧНИ СКУП САВРЕМЕНА СРПСКА ФОЛКЛОРИСТИКА IV

Научни скуп Савремена српска фолклористика IV одржан је на Палама 7. и 8. октобра 2016. године. Рад скупа био је подељен на пет секција, на којима су разматране различите актуелне теме из области савременог проучавања фолклора, попут појама границе, сакупљача и проучавалаца фолклора, нових теренских истраживања и културолошких проучавања уопште. У раду скупа учествовала су значајна имена и области фолклористике и сродних хуманистичких дисциплина – етнологије, етнолингвистике, етномузикологије, као и науке о књижевности, а континуитет одржавања и сарадња великог броја институција у његовој реализацији потврдила је потребу за савременим интердисциплинарним истраживањима фолклора.