САВРЕМЕНА СРПСКА ФОЛКЛОРИСТИКА VI

 

У сарадњи са Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић“ у Београду, Образовно-културним центром у Тршићу и Центром за културу ,,Вук Караџић“ у Лозници, Удружење фолклориста Србије организује Међународни научни скуп ,,Савремена српска фолклористика VI“ који ће се одржати од 2. до 4. новембра 2018. године, у Београду и у Тршићу.

Предвиђено је да конференција има три основне теме:

 

  1. Тихомир Ђорђевић као истраживач фолклора
  2. Ратни фолклор
  3. Фолклор данас

 

Циљ прве теме је да осветли живот и дело познатог српског етнолога и фолклористе Тихомира Ђорђевића, посебно његов допринос фолклористици. (Ове године навршава се 150 година од рођења Тихомира Ђорђевића.) Друга тема се превасходно односи на годишњицу обележавања Великог рата, али има и шири опсег. Циљ треће теме је да покаже чиме се тренутно баве српски и европски фолклористи на терену (шта имају на радном столу).

 

ПРОГРАМ СКУПА ССФ VI

 

ПРОГРАМ СКУПА ССФ VI

Удружење фолклориста Србије

 

Бирчанинова 24, Београд

Кућа-легат Војислава Јовановића Марамбоа Универзитетска библиотека ,,Светозар Марковић“, огранак за Народну књижевност

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ПРОГРАМСКИ ОДБОР

 

Академик Нада МИЛОШЕВИЋ ЂОРЂЕВИЋ

Проф. др Бошко СУВАЈЏИЋ

Проф. др Зоја КАРАНОВИЋ

Др Биљана СИКИМИЋ

Проф. др Александар ЈЕРКОВ

Проф. др Валентина ПИТУЛИЋ

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

 

Др Бранко ЗЛАТКОВИЋ

Др Данка ЛАЈИЋ МИХАЈЛОВИЋ

Др Смиљана ЂОРЂЕВИЋ БЕЛИЋ

Др Данијела ПЕТКОВИЋ

Мр Снежана НЕШКОВИЋ СИМИЋ

Александра ПУРИЋ

Мср Татјана ВУЈНОВИЋ

 

 

ОРГАНИЗАТОРИ:

 

УДРУЖЕЊЕ ФОЛКЛОРИСТА СРБИЈЕ

ОБРАЗОВНО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР У ТРШИЋУ

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „ВУК КАРАЏИЋ“ У ЛОЗНИЦИ

УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА

„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ У БЕОГРАДУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Међународни научни скуп

САВРЕМЕНА СРПСКА ФОЛКЛОРИСТИКА VI

 

 

 

 

 

 

ТИХОМИР ЂОРЂЕВИЋ КАО ИСТРАЖИВАЧ ФОЛКЛОРА

  •  

РАТНИ ФОЛКЛОР

  •  

ФОЛКЛОР ДАНАС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2–4. новембар 2018.

Београд – Тршић

 

ПЕТАК 2. НОВЕМБАР

БЕОГРАД

9.00 часова

 

Полазак за Тршић

 

 

12.00

 

Отварање и почетак рада Међународне научне конференције Савремена српска фолклористика VI

 

Обраћање представника Града Лознице,

Центра за културу „Вук Караџић“и Образовно-културног центра у Тршићу

 

Коктел

 

 

 

ПЕТАК 2. НОВЕМБАР

ТРШИЋ

Пленарна седница

13.00 часова

 

Председава: Биљана СИКИМИЋ, Вихра БАЕВА

Секретари: Марија МИЉКОВИЋ, Соња СТОЈАНОВИЋ, Дејан ИЛИЋ

 

Биљана СИКИМИЋ (Београд)

Мале фолклорне форме у ромском корпусу Тихомира Ђорђевића

 

Вихра БАЕВА (Софија)

Православие и местни култове: свети места, реликви и ритуали в българската столица

 

Сања РАНКОВИЋ (Београд)

Песме о Великом рату у етномузиколошким записима Љубинка Миљковића

 

Варвара ДОБРОВОЛЬСКАЯ (Москва)

Современная фольклорная сказка в России: между традицией и индивидуальным творчеством

 

ПЕТАК 2. НОВЕМБАР

Свечана сала

18.00 часова

 

Представљање издања Удружења фолклориста Србије (међународни научни зборници радова Савремена српска фолклористика IV; Гора божурова; часопис Фолклористика)

 

Учествују:

 

Зоја Карановић, Мирјана Стефановић, Бранко Златковић, Биљана Сикимић, Смиљана Ђорђевић, Соња Петровић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУБОТА 3. НОВЕМБАР

Секција 1

9.00 часова

Председава: Данијела ПОПОВИЋ НИКОЛИЋ

Секретар: Соња СТОЈАНОВИЋ

 

Сава ДАМЈАНОВ (Нови Сад)

Демонолошка сага Тихомира Р. Ђорђевића

 

Тамара ГРУЈИЋ (Кикинда)

Слика детета у српској традиционалној култури – становиште Тихомира Р. Ђорђевића

 

Милина ИВАНОВИЋ БАРИШИЋ (Београд)

Запажања Тихомира Ђорђевића о народној ношњи

 

Маја КАЛЕЗИЋ (Београд)

Тихомир Ђорђевића: ´Отрови´: јед, чемер, налеп

 

Биљана МИЛЕНКОВИЋ ВУКОВИЋ и Сунчица ГЛИШИЋ (Београд)

Виртуелна изложба ´Тихомир Р. Ђорђевић – 150 година од рођења´: приказ

 

Данијела ПЕТКОВИЋ (Београд)

Тихомир Ђорђевић у ´Прилозима за књижевност, језик, историју и фолклор´

 

Бошко СУВАЈЏИЋ (Београд)

Тихомир Ђорђевић о природи у предањима

 

Данијела ПОПОВИЋ НИКОЛИЋ (Ниш)

Теренска истраживања Тихомира Р. Ђорђевића

 

Нина АКСИЋ (Београд)

Српске народне игре Тихомира Ђорђевића и игре из западне и југо-западне Србије

 

СУБОТА 3. НОВЕМБАР

Секција 2

9.00 часова

Председава: Бранко ЗЛАТКОВИЋ

Секретар: Дејан ИЛИЋ

Славица ГАРОЊА РАДОВАНАЦ (Крагујевац)

Партизанска народна поезија у Славонији (искуства сакупљачког и теренског рада осамдесетих година 20. века)

 

Александра ИППОЛИТОВА (Москва)

´Воинские´ растения в русских рукописных травниках

 

Весна МАРЈАНОВИЋ (Кикинда)

´Кости су ми на даљини а спомен у близини´

 

Бранко ЗЛАТКОВИЋ (Београд)

Отмице девојака као поводи српским устанцима против Турака (Усмене приче и историографска сведочанства о догађајима од 1832. до 1842.г.)

 

Јеленка ПАНДУРЕВИЋ и Саша КНЕЖЕВИЋ (Бања Лука; Источно Сарајево)

Иструли ми дуња у фиоци или ко се боји еротике у партизанској лирици

 

Павел ДРОНОВ (Москва) Метафоры смелости и трусости в русских, сербских и ирландских пословицах (на материале сборников В. И. Даля, Вука Ст. Караджича, и Т. О’Молли)

                

Сања ЛАЗАРЕВИЋ РАДАК (Београд)

Историја сећања и (анти)ратни фолклор у дечијем часопису Змај

 

Дејан ИЛИЋ (Београд)

Ратничка тактика у хришћанској и муслиманској епици о хајдуцима и ускоцима

 

СУБОТА 3. НОВЕМБАР

Секција 1

16.30 часова

Председава: Зоја КАРАНОВИЋ

Секретар: Соња СТОЈАНОВИЋ

 

Зоја КАРАНОВИЋ (Нови Сад)

´Ја заова од комшије, једем ноге кокошије´: Сватовске песме и сватовци у шајкашким селима у контексту обреда прелаза – садржина и функције

 

Соња ПЕТРОВИЋ (Београд) Сиромаштво у ратним временима: уобличавање причања о личном искуству

 

Веселка ТОНЧЕВА (Софија)

Песента ´Айде Яно´ – традиционни и съвременни интерпетации

 

Дејан АЈДАЧИЋ (Лођ)

Неотрибализам на интернету и фолклористика

 

Мария ЧЕРНОВА (Москва)

Сакральные локусы в сербской народной традиции

 

Никита ПЕТРОВ (Москва)

Прикладная фольклористика сегодня: как фольклористы могут менять городское пространство

 

Соња СТОЈАНОВИЋ (Београд)

O народним веровањима која доносе срећу – некад и сад/тамо и овде

 

СУБОТА 3. НОВЕМБАР

Секција 2

16.30 часова

Председава: Наталия КОТЕЛЬНИКОВА

Секретар: Марија МИЉКОВИЋ

Данка ЛАЈИЋ МИХАЈЛОВИЋ и Смиљана ЂОРЂЕВИЋ БЕЛИЋ (Београд)

Шта је ´традиционално´ у традиционалном певању уз гусле

 

Наталия КОТЕЛЬНИКОВА (Москва)

Современные полевые исследования на страницах научного альманаха ´Традиционная культура´

 

Александра ПОПИН (Нови Пазар)

´Пјесме о женама´ Маре Зарићеве – пример „позадинске“ епике

 

Александра МАТИЋ (Крагујевац)

´Изједен овчар´ – митска матрица романа ´Дан шести´

 

Марија МИЉКОВИЋ (Косовска Митровица)

´Што остало то се покајало, / Господина Бога вјеровало´ (Улога Бога и светаца у животу смртника на примерима српских народних епских и приповедних песама)

 

Maja Љ. РАДИВОЈЕВИЋ (Београд)

Дијахронијска перспектива (дис)континуитета вокалног и вокално-инструменталног музичког изражавања Влаха у околини Петровца на Млави

 

Милан ЛУКИЋ (Београд)

Усмено стварање, јуче – напомене и утисци са терена, уз примере

 

Сава ЂУРЂЕВИЋ (Стара Пазова)

Рецепција Вуковог ´Рјечника´

БЕЛЕШКЕ

 

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

 

 

НЕДЕЉА 4. НОВЕМБАР

 

ТРШИЋ

Завршна пленарна седница

9.00 часова

 

Председава: Бранко ЋУПУРДИЈА, Светлана КОРОЛЁВА

Секретари: Соња СТОЈАНОВИЋ, Марија МИЉКОВИЋ, Дејан ИЛИЋ

 

Бранко ЋУПУРДИЈА (Београд)

Историја и биографија: Ђуро Томић, бележник општине Дрежница у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца/ Краљевини Југославији

 

Светлана КОРОЛЁВА (Перм)

9 мая в современном российском городе и селе. Воинский мемориал, поминальный обряд, семейные истории

 

Валентина ПИТУЛИЋ (Косовска Митровица)

Јанићије Поповић, записивач народних умотворина са Косова

 

Мирјана ЗАКИЋ (Београд)

Љубавне песме у Сиринићкој жупи –  интерпретација и актуелност

 

Драгана ВУКИЋЕВИЋ (Београд)

´Неверна Тијана´ Ђуре Јакшића у призми фолклорних неверница и иноверница

 

 

13.00

Полазак учесника за Београд

 

 

 

БЕЛЕШКЕ

 

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

 

 

БЕЛЕШКЕ

 

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................