ПРОГРАМ СКУПА САВРЕМЕНА СРПСКА ФОЛКЛОРИСТИКА IV

 

 

САВРЕМЕНА СРПСКА ФОЛКЛОРИСТИКА IV

ПАЛЕ (79. октобар 2016)

 

ПЕТАК, 7. ОКТОБАР

16.00–17.00 часова

Филозофски факултет Пале

Пријављивање учесника и подела котизацијских пакета

 

17.00 часова

Амфитеатар

Отварање и почетак рада Научног скупа Савремена српска фолклористика IV

Пленарна седница

Председавају: Драга МАСТИЛОВИЋ, декан Филозофског факултета (Пале)

Младенко САЏАК, декан Филолошког факултета (Бања Лука)

Александар ЈЕРКОВ, управник Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ (Београд)

Миодраг МАТИЦКИ, Вукова задужбина (Београд)

Секретар: Марина МЛАДЕНОВИЋ МИТРОВИЋ

 

Љубомир ЗУКОВИЋ (Пале)

Смисао и значење гусларских припева

Бошко СУВАЈЏИЋ (Београд)

Јужнословенска усмена епика – мост или граница

Оксана МИКИТЕНКО (Кијев)

Поминальне оплакування в контексті календарної обрядовості (на матеріалі балканослов’янської фольклорної традиції)

Мирјана ЗАКИЋ (Београд)

Песме уз обредно љуљање у сиринићкој жупи

 

19.00 часова

Амфитеатар

Представљање књига: Биље у традиционалној култури Срба 1, 2, 3

Говоре: Саша КНЕЖЕВИЋ (Пале)

Данијела ПЕТКОВИЋ (Београд)

Зоја КАРАНОВИЋ (Нови Сад)

 

 

СУБОТА, 08. ОКТОБАР

9.00 часова

Амфитеатар

Председавају: Зоја КАРАНОВИЋ (Нови Сад)

 Валентина ПИТУЛИЋ (Косовска Митровица)

Секретар: Александра БЈЕЛИЋ

 

Дејан АЈДАЧИЋ (Кијев)

Оксана Микитенко, украјински проучавалац српског фолклора

Зоја КАРАНОВИЋ (Нови Сад), Данијела ПОПОВИЋ НИКОЛИЋ (Ниш)

Маринко Станојевић (1874 – 1949) као сакупљач фолклора Тимочке Крајине

Снежана САМАРЏИЈА (Београд)

Заборављени (осврт на неке приступе српској епици током првих деценија 20. века)

Соња ПЕТРОВИЋ (Београд)

Фолклорна збирка из Васојевића Миодрага С. Лалевића

Валентина ПИТУЛИЋ (Косовска Митровица)

Сватовски обичаји и песме из Призрена у записима Ивана Степановича Јастребова

Јован ПЕЈЧИЋ (Београд)

Српске теме Маргерит Јурсена

Бранко ЗЛАТКОВИЋ (Београд)

Вук Караџић и Сима Милутиновић Сарајлија

Јеленка ПАНДУРЕВИЋ (Бања Лука)

Савремена српска фолклористика између „народне умјетности“ и културне индустрије

 

11.30 часова

Амфитеатар

Председавају: Зона МРКАЉ (Београд)

Бранко ЗЛАТКОВИЋ (Београд)

Секретар: Маријана МИТРИЋ

Вера ШАРАЦ МОМЧИЛОВИЋ (Београд)

Кустоси Етнографског музеја у Београду - сакупљачи и проучаваоци етнографске грађе из Барање

Зона МРКАЉ (Београд)

Аутори читанки и школских приручника као проучаваоци фолклора

Данијела ПЕТКОВИЋ (Београд)

Драгутин Костић као проучавалац усмене традиције

Саша КНЕЖЕВИЋ (Пале)

Илија Дивјановић пјевач или преварант

Марина МЛАДЕНОВИЋ МИТРОВИЋ (Београд)

Црквена лица као сакупљачи „класичног” корпуса народних приповедака у контексту културне стратификације

Сузана ЂОРЂЕВИЋ ПЕЈОВИЋ (Београд)

Смрт Реље Крилатице у Јужнословенском контексту

Маријана МИТРИЋ (Пале)

Трансформација мајке јунакиње епске пјесме у велику мајку савремене српске драме

 

15.00 часова

Амфитеатар

Председавају: Бранко ЛЕТИЋ (Пале)

Јеленка ПАНДУРЕВИЋ (Бања Лука)

Секретар: Јасмина КАТИНСКИ

 

Бранко ЛЕТИЋ (Пале)

Прича као поетика бајке

Драгољуб ЗЛАТКОВИЋ (Пирот)

Клетва, заклетва и проклетство у пиротском крају и суседним областима

Ана ВУКМАНОВИЋ (Београд)

Прекорачена граница: представа моста у усменој лирици

Варвара ДОБРОВОЛЬСКАЯ (Москва)

Сказка на границе: состояние сказочной традиции в зонах межэтнических контактов / Fairy tale in borderlands: the state of the fairy-tale tradition in the areas of inter-ethnic contacts

Наташа СТАНКОВИЋ ШОШО (Београд)

Појам границе у српској народној бајци

Даница ЈОВИЋ (Београд)

Причања о породичним проклетствима – проблем одређења и граница жанра

Драгица ПАНИЋ КАШАНСКИ (Бања Лука)

Старобосанско пјевање  термин и границе облика напјева

Ливија ЕКМЕЧИЋ (Београд)

Два типа културе – усмени и књижевни текст као варијанте

Жељка ПРЖУЉ (Пале)

Подземни токови традиције у приповједачком поступку Бранка Ћопића

 

17.00 часова

Амфитеатар

Председавају: Весна МАРЈАНОВИЋ (Београд)

Бранко ЋУПУРДИЈА (Београд)

Секретар: Даница ЈОВИЋ

 

Ненад ЉУБИНКОВИЋ (Београд)

Биљарице

Бранко ЋУПУРДИЈА (Београд)

Ојкан као српска обредна песма

Милина БАРИШИЋ (Београд)

Календарска година у народној култури Срба

Весна МАРЈАНОВИЋ (Београд)

Годишњи обичаји код Срба у светлу новијих теренских истраживања

Татјана ВУЈНОВИЋ (Нови Сад)

Сватовске песме у публикацијама Вука Стефановића Караџића

Маја КАЛЕЗИЋ (Београд)

О једном неидентификованом биљном потропајону:„Одасвудпогледу‟

Ирена МЕДАР ТАЊГА (Бањалука)

Опходне поворке српског становништва у Батковићу (Бијељина)

Кристина МИТИЋ (Ниш)

Велик(и)дан(и)

Љиљана ДУКИЋ (Београд)

Прилози о народним веровањима и обичајима везаним за смрт и посмртне ритуале у часопису “Расковник”

Бојан СТРУЊАШ (Пљевља)

О неким народним вјеровањима у пљеваљским селима Адровићи, Козица и Маоче

 

 

НЕДЕЉА, 9. ОКТОБАР

9.00 часова

Амфитеатар

Председавају: ЉубинкоРАДЕНКОВИЋ (Београд)

Данка ЛАЈИЋ МИХАЈЛОВИЋ (Београд)

Секретар: Јасмина КАТИНСКИ

 

Андреј МОРОЗ (Москва)

Проjекат истраживања традициjске културе белоруско-руског пограничjа

Љубинко РАДЕНКОВИЋ, Драгана ЂУРИЋ (Београд)

Катанци на мостовима – нова фолклорна појава

Данка ЛАЈИЋ МИХАЈЛОВИЋ (Београд)

Аудиовизуелна етнографија за фолклористику 21. века

Марија ДУМНИЋ (Београд)

Градска народна музика у етномузиколошким истраживањима: Од фолклористичке критике до дефинисања жанрова и студија популарне музике

Снежана МАРКОВИЋ (Јагодина)

Фантастика мемората

Maria V. STANYUKOVICH (Санкт Петерсбург)

Magic birth and heroic childhood in Serbian and Philippine epics

Божица КНЕЖЕВИЋ (Пале)

Фолклорни обриси романијских микротопонима

Александра БЈЕЛИЋ, Јасмина КАТИНСКИ (Београд)

Теренско истраживање фолклора: епитафи на надгробним споменицима у општини Чајетина

 

 

 

ПРОГРАМСКИ ОДБОР СКУПА

доц. др Драга Мастиловић, декан Филозофског факултета, Пале

проф. др Младенко Саџак, декан Филолошког факултета, Бања Лука

академик проф. др Љубомир Зуковић

др Миодраг Матицки, председник Скупштине Вукове задужбине, Београд

проф. др Бошко Сувајџић, председник Удружења фолклориста Србије, Београд

проф. др Александар Јерков, управник Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, Београд

др Весна Марјановић, Висока струковна школа за образовање васпитача, Кикинда

проф. др Јелена Јовановић, Музиколошки институт САНУ, Београд

научни сарадник др Данијела Петковић, Институт за књижевност и уметност, Београд

научни сарадник др Бранко Златковић, Институт за књижевност и уметност, Београд

проф. др Саша Кнежевић, Филозофски факултет, Пале

проф. др Јеленка Пандуревић, Филолошки факултет, Бања Лука

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР СКУПА

проф. др Саша Кнежевић, Филозофски факултет, Пале

проф. др Јеленка Пандуревић, Филолошки факултет, Бања Лука

доц. др Марија Летић, продекан за науку Филозофски факултет, Пале

мр Маријана Митрић, Филозофски факултет, Пале

истраживач приправник ма Јасмина Катински, Институт за књижевност и уметност, Београд

ма Данијел Дојчиновић, Филолошки факултет, Бања Лука

 

ОРГАНИЗАТОРИ

Филозофски факултет Пале

Филолошки факултет Бања Лука

Удружење фолклориста Србије

Институт за књижевност и уметност у Београду

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ у Београду

Вукова задужбина

 

 

Адреса организатора:

Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву

Алексе Шантића бр. 1

71420 Пале

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

телефон: 057/227-410, 223-479, факс: 057/227-056