OTHER EDITIONS
Gora ljiljanova

Plants and herbs in the traditional Serbian culture [Gora ljiljanova. Biljni svet u tradicionalnoj kulturi Srba]
Eds. Zoja Karanović, Jasmina Dražić. Beograd: Udruženje folklorista Srbije, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, 2016.


Gora bozurova

Peony mountain. Plants and herbs in the traditional Slavic culture [Gora božurova. Biljni svet u tradicionalnoj kulturi Slovena]
Ed. Zoja Karanović. Beograd: Udruženje folklorista Srbije, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, 2017.


Timok

Timok. Folkloristic and linguistic field research [Timok. Folkloristička i lingvistička terenska istraživanja]
Ed. Svetlana Ćirković. Knjaževac, Beograd: Narodna biblioteka „Njegoš“, Udruženje folklorista Srbije, 2018.


Gora kalinova

Wild privet mountain. Plants and herbs in the traditional Slavic culture [Gora kalinova. Biljni svet u tradicionalnoj kulturi Slovena]
Ed. Zoja Karanović. Beograd, Vilnius: Udruženje folklorista Srbije, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Lietuviu kalbos instituto, 2019.


Između zdravlja i bolesti

Between health and illness. View from the Balkans [Između zdravalja i bolesti. Pogled sa Balkana]
Ed. Sanja Lazarević Radak. Beograd: Udruženje folklorista Srbije, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, 2020.


Običaji i pesme Srba u Turskoj

Customs and songs of Serbs in Turkey: in Prizren, Peć, Morava and Debre [Običaji i pesme Srba u Turskoj: u Prizrenu, Peći, Moravi i Debru]
Trans. Vesna Smiljanić Rangelov. Eds. Valentina Pitulić and Boško Suvajdžić. Beograd, Novi Sad: Službeni glasnik, Udruženje folklorista Srbije, Matica srpska, 2020.


Kule i gradovi

Towers and cities [Kule i gradovi]
Eds. Lidija Delić, Snežana Samardžija. Beograd: Udruženje folklorista Srbije, Balkanološki institut SANU, 2021.


Zoja Karanović. The folk tradition of Timok area: collective memory and individual rememberance
[Тимочка народна традиција. Колективно памћење и индивидуало сећање]
Beograd, Knjaževac: Udruženje folklorista Srbije, Zavičajni muzej „Knjaževacˮ, 2023.