O Udruženju

Udruženje folklorista Srbije (UFS)

Udruženje je osnovano 2014. godine, na predlog istaknutih srpskih folklorista. Oslanjajući se delom na dostignuća Saveza udruženja folklorista Jugoslavije, koji je prestao sa radom 1989. godine, UFS nastoji da podigne svest društvene zajednice o neophodnosti formiranja institucionalnih okvira kojima će biti obezbeđeni adekvatni i stabilni uslovi za kontinuiran i sistematičan rad na razvoju svih oblasti nauke o folkloru.

Od osnivanja, Udruženje je fokusirano na niz aktivnosti: pokretanje i objavljivanje časopisa Folkloristika, organizovanje i realizaciju nacionalnih i međunarodnih naučnih skupova, publikovanje zbornika radova i monografija, te realizaciju projekata u domenu nauke, primenjene nauke i kulture.

Ovim aktivnostima UFS, između ostalog, povezuje folkloriste iz Srbije i različitih naučnih centara u inostranstvu, sa osnovnim ciljem da kroz razmenu znanja i iskustava podstakne razvoj folkloristike kao nauke u nacionalnim i međunarodnim okvirima.

U realizaciji niza projekata, Udruženje folklorista Srbije sarađuje sa brojnim institucijama – Ministarstvom za nauku, tehnološki razvoj i inovacije RS, Ministarstvom kulture RS, Univerzitetskom bibliotekom „Svetozar Marković” iz Beograda, Filološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Naučno-obrazovno-kulturnim centrom „Vuk Karadžić” iz Tršića, Kulturnim centrom „Vuk Karadžić” iz Loznice, Institutom za književnost i umetnost i dr.

Aktuelnosti i vesti

Poslednje objavljeno
dani tihomira r djordjevica

Zajedno u očuvanju NKN

U Naučno-obrazovno kulturnom centru 'Vuk Karadžić' u Tršiću od 17. do 19. novembra 2023. realizovan je edukativni deo projekta Udruženja folklorista Srbije Zajedno u očuvanju NKN...

Detaljnije
dani tihomira r djordjevica

Dani Tihomira R. Đorđevića

Na svečanoj akademiji realizovanoj u okviru manifestacije „Dani Tihomira R. Đorđevića”, koju organizuje Centar za kulturu i umetnost u Nišu, uz podršku Ogranka SANU u Nišu, 27. 10. 2023. dodijeljena je nagrada...

Detaljnije
udruzenje folklorista srbije u biltenu isfnr

Udruženje folklorista Srbije u biltenu ISFNR

U biltenu ISFNR-a (The International Society for Folk Narrative Research) objavljene su vesti vezane za Udruženje folklorista Srbije i srpsku folkloristiku.

Detaljnije
Prijatelji udruženja