OSTALA IZDANJA
Gora ljiljanova

Gora ljiljanova
Biljni svet u tradicionalnoj kulturi Srba. Plants and herbs in the traditional Serbian culture

Urednice: Zorja Karanović, Jasmina Dražić. Beograd: Udruženje folklorista Srbije, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, 2016.


Gora bozurova

Gora božurova
Biljni svet u tradicionalnoj kulturi Slovena

Urednica: Zorja Karanović. Beograd: Udruženje folklorista Srbije, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, 2017.


Timok

Timok
Folkloristička i lingvistička terenska istraživanja

Urednica: Svetlana Ćirković. Knjaževac, Beograd: Narodna biblioteka „Njegoš“, Udruženje folklorista Srbije, 2018.


Gora kalinova

Gora kalinova
Biljni svet u tradicionalnoj kulturi Slovena

Urednica: Zorja Karanović. Beograd, Vilnius: Udruženje folklorista Srbije, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Lietuviu kalbos instituto, 2019.


Između zdravlja i bolesti

Između zdravlja i bolesti
Pogled sa Balkana

Urednica: Sanja Lazarević Radak. Beograd: Udruženje folklorista Srbije, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, 2020.


Običaji i pesme Srba u Turskoj

Običaji i pesme Srba u Turskoj: u Prištini, Peći, Moravi i Debru. Ivan Stepanovič Jastrebov
Prevod teksta sa ruskog i dodatak rečniku Vesna Smiljanić Rangelov. Priređivanje i pogovor Valentina Pitulić i Boško Suvajdžić. Beograd, Novi Sad: Službeni glasnik, Udruženje folklorista Srbije, Matica srpska, 2020.


Kule i gradovi

Kule i gradovi
Urednice: Lidija Delić, Snežana Samarđija. Beograd: Udruženje folklorista Srbije, Balkanološki institut SANU, 2021.


Zoja Karanović, Timočka narodna tradicija: kolektivno pamćenje i individualno sećanje
Beograd, Knjaževac: Udruženje folklorista Srbije, Zavičajni muzej „Knjaževacˮ, 2023.