ORGANIZACIJA UDRUŽENJA

AKTUELNO RUKOVODSTVO

prof. dr Danijela Popović Nikolić, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, predsednica

dr Smiljana Đorđević Belić, Institut za književnost i umetnost, Beograd, zamenica predsednice

msr Marina Mladenović Mitrović, Institut za književnost i umetnost, Beograd, sekretar

msr Danijela Mitrović, Institut za književnost i umetnost, Beograd, sekretar

PRETHODNA RUKOVODSTVA

(2014–2019)

prof. dr Boško Suvajdžić, Filološki Fakultet Univerziteta u Beogradu, predsednik

dr Biljana Sikimić, Balkanološki Institut SANU, Beograd, zamenica predsednika

dr Danijela Petković, Institut za književnost i umetnost, Beograd, sekretar

msr Tatjana Vujnović Pjevač, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, sekretar

(2020–2022)

dr Branko Zlatković, Institut za književnost i umetnost, Beograd, predsednik

dr Danka Lajić Mihajlović, Muzikološki institut SANU, Beograd, zamenica predsednika

msr Marina Mladenović Mitrović, Institut za književnost i umetnost, Beograd, sekretar

msr Tatjana Vujnović Pjevač, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, sekretar

UPRAVNI ODBOR

prof. dr Danijela Popović Nikolić, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, predsednica

dr Smiljana Đorđević Belić, Institut za književnost i umetnost, Beograd, zamenica predsednice

prof. dr Mirjana Zakić, Fakultet Muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

dr Branko Zlatković, Institut za književnost i umetnost, Beograd

dr Danka Lajić Mihajlović, Muzikološki institut SANU, Beograd

msr Danijela Mitrović, Institut za književnost i umetnost, Beograd

msr Marina Mladenović Mitrović, Institut za književnost i umetnost, Beograd

prof. dr Jelenka Pandurević, Filološki fakultet Univerziteta u Banjaluci

dr Danijela Petković, Institut za književnost i umetnost, Beograd

prof. dr Valentina Pitulić, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica

prof. dr Boško Suvajdžić, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

NADZORNI ODBOR

prof. dr Aleksandar Jerkov, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

dr Jelena Jovanović, Muzikološki institut SANU, Beograd

prof. dr Zorja Karanović, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

dr Biljana Sikimić, Balkanološki Institut SANU, Beograd

prof. dr Branko Ćupurdija, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

SKUPŠTINU Udruženja čine svi članovi.