Zajedno u očuvanju NKN

U Naučno-obrazovno kulturnom centru "Vuk Karadžić" u Tršiću od 17. do 19. novembra 2023. realizovan je edukativni deo projekta Udruženja folklorista Srbije "Zajedno u očuvanju NKN: podizanje kapaciteta lokalnih zajednica", koji je finansijski podržalo Ministarstvo kulture Republike Srbije. Doprinos projektu pružili su i saradnici Centra za nematerijalno kulturno nasleđe pri Etnografskom muzeju u Beogradu, kao i Kulturni centar "Vuk Karadžić" iz Loznice. Edukativni program, namenjen doktorantima odgovarajućih humanističkih disciplina i stručnjacima u kulturi, pohađalo je 24 polaznika iz različitih gradova u Srbiji, a predavački tim činili su dr. Danka Lajić Mihajlović (naučni savetnik muzikološkog instituta SANU), dr. Smiljana Đorđević Belić (viši naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost), dr. Biljana Sikimić (naučni savetnik Balkanološkog instituta SANU), dr. Zdravko Ranišavljević (docent na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu) i Danijela Filipović (koordinator Centra za NKN Srbije pri Etnografskom muzeju u Beogradu).