ОСТАЛА ИЗДАЊА

Гора љиљанова
Биљни свет у традиционалној култури Срба. Plants and herbs in the traditional Serbian culture

Ур. Зоја Карановић, Јасмина Дражић. Београд: Удружење фолклориста Србије, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, 2016.


Гора божурова
Биљни свет у традиционалној култури Словена

Ур. Зоја Карановић. Београд: Удружење фолклориста Србије, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, 2017.


Tимок
Фолклористичка и лингвистичка теренска истраживања

Ур. Светлана Ћирковић. Књажевац, Београд: Народна библиотека „Његош“, Удружење фолклориста Србије, 2018.


Гора калинова
Биљни свет у традиционалној култури Словена

Ур. Зоја Карановић. Београд, Vilnius: Удружење фолклориста Србије, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Lietuviu kalbos instituto, 2019.


Између здравља и болести
Поглед са Балкана

Ур. Сања Лазаревић Радак. Београд: Удружење фолклориста Србије, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, 2020.


Обичаји и песме Срба у Турској:
у Призрену, Пећи, Морави и Дебру. Иван Степанович Јастребов

Превод текста са руског и додатак речнику Весна Смиљанић Рангелов. Приређивање и поговор Валентина Питулић и Бошко Сувајџић. Београд, Нови Сад: Службени гласник, Удружење фолклориста Србије, Матица српска, 2020.


Куле и градови
Ур. Лидија Делић, Снежана Самарџија. Београд: Удружење фолклориста Србије, Балканолошки институт САНУ, 2021.


Зоја Карановић, Тимочка народна традиција : колективно памћење и индивидуално сећање
Београд, Књажевац: Удружење фолклориста Србије, Завичајни музеј „Књажевацˮ, 2023.