Учествујте на конференцији

Међународнa научнa конференцијa Савремена српска фолклористика 13 бићe одржана у Тршићу, од 29. септембра до 1. октобра 2023. године. Организатори су Удружење фолклориста Србије, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић” у Београду, Научно-образовно културни центар „Вук Караџић” у Тршићу и Центар за културу „Вук Караџић” у Лозници.

Теме: 1. Терминологија и класификација у фолклористичким дисциплинама

Фолклористика је од свог настанка посвећена питањима жанровских класификација и терминологије. Мада су у 21. веку терминолошке и жанровске поделе постигле висок ниво усвојености и међународне усклађености, класификациони системи и даље постављају нова питања. Ова су питања још сложенија зато што фолклористи долазе из више дисциплина (филологија, етнологија, етномузикологија) чији се термини поделе делимично преклапају, али када су синонимни немају исто значење.

Динамична природа фолклора у новим околностима условила је формирање облика чија се класификација мора успостављати на основу нових параметара, нарочито онда када нови облици садрже мање или више трансформисане или са другим облицима комбиноване старе форме. Неки од праваца у којима би се могла кретати истраживања могу бити следећи:
• историјат проучавања терминологије и класификације у фолклористици;
• емски термини и емска класификација;
• поређење сродних термина у различитим фолклористичким дисциплинама;
• проблем класификације записа у којима је регистровано више жанрова – примарна и секундарна класификација;
• питање нових жанрова у класификацији;
• усклађивање са постојећим међународним класификацијама и истицање специфичности одређених култура;
• условност класификација и релевантност параметара за класификацију;
• корпус као база за формирање представе о жанру: стари и нови записи, публикована и архивска грађа, дигитални фолклор;
• израда индекса мотива: досадашња достигнућа/прилози и потреба организоване делатности појединаца и/или институција;
• речник фолклорних термина;

2. Савремена фолклористика

У оквирима ове теме предвиђена су представљања актуелних истраживања из свих области фолклористике.

Време предвиђено за излагање је 15 минута, а пленарна излагања трају до 45 минута. Дискусија по сваком реферату ограничава се на 5 минута. Радни језици скупа су сви словенски језици и енглески језик.

Молимо Вас да тему реферата, образложење (до 200 речи) и биографију (до 100 речи) пошаљете најкасније до 1. маја 2023. године на адресу folkloristika13@gmail.com .

Образац за пријављивање можете преузети ОВДЕ .

Потврда учешћа биће достављена до 1. јуна 2023, а Програм међународне научне конференције ССФ 13 до 1. септембра 2023. године.

Реферати са скупа биће штампани у посебном зборнику 2024. године.

Котизација за учешће износи 6000 динара. За чланове Удружења фолклориста Србије који су платили чланарину за текућу годину котизација износи 4000 динара. У овај износ укључени су превоз на релацији Београд – Тршић (одлазак и повратак), исхрана и смештај.

Програмски одбор

др Екатерина Анастасова, ванредни професор, Институт за етнологију и Фолклористику с Етнографским музејем, Софија, Бугарска

др Анастасија Астапова, ванредни професор, Департман за естонски и компаративни фолклор Универзитета у Тартуу, Тарту, Естонија

др Марија Брадаш, доцент, Департман за лингвистику и компаративне студије културе Ка Фоскари (Ca’ Foscari) Универзитета у Венецији, Венеција, Италија

проф. др Димитрије Големовић, редовни професор у пензији, Факултет музичке уметности Универзитета у Београду, Београд, Србија

др Лидија Делић, научни саветник, Институт за књижевност и уметност, Београд, Србија

др Петр Јанечек, доцент, Институт за етнологију и Факултет уметности Карловог универзитета у Прагу, Праг, Чешка

проф. др Јасмина Јокић, редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, Србија

проф. др Саша Кнежевић, редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Пале, Република Српска

др Никита Петров, кандидат филолошких наука, Наставно-научни центар типологије и семиотике фолклора Руског државног универзитета хуманистичких наука, Москва, Русија

проф.др Љиљана Пешикан Љуштановић, професорка емерита Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, Србија

проф. др Данијела Поповић Николић, ванредни професор, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, Србија

проф. др Немања Радуловић, редовни професор, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд, Србија

др Ђорђина Трубарац Матић, виши научни сарадник, Етнографски институт САНУ, Београд, Србија

проф. др Катја Хробат Вирлогет, ванредни професор, Факултет хуманистичких наука, Универза на Приморскем, Копар, Словенија

Организациони одбор

др Александра Бјелић, Педагошки факултет у Ужицу

проф. др Александар Јерков, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, Београд

мср Данијела Митровић, Институт за књижевност и уметност у Београду, Београд

мср Марина Младеновић Митровић, Институт за књижевност и уметност у Београду, Београд

мр Снежана Нешковић Симић, Центар за културу „Вук Караџић”, Лозница

проф. др Данијела Поповић Николић, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш

Александра Пурић, Научно-образовно културни центар „Вук Караџић”, Тршић

проф. др Немања Радуловић, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд