ПОСТАНИТЕ ЧЛАН УФС-а

Чланови Удружења фолклориста Србије могу бити научници у свим научним и стручним звањима из свих дисциплина које се баве фолклором (фолклористика, усмена књижевност, етнологија, етномузикологија, етнолингвистика, антропологија, социологија културе и др.). Чланови могу бити и студенти завршних година основних академских, мастер и докторских студија, као и теренски истраживачи фолклора. Избор и пријем нових чланова обавља се на Годишњој скупштини УФС-а.

Биографију и библиографију потребно је доставити на адресу udruzenjefolklorista@gmail.com .

Годишњу чланарину у износу 1.500 динара (€15) можете да уплатите на рачун у НЛБ Комерцијалној банци: 205–210404–55 (из Србије), односно 0070800070641 (из иностранства).