ОРГАНИЗАЦИЈА УДРУЖЕЊА

АКТУЕЛНО РУКОВОДСТВО

проф. др Данијела Поповић Николић, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, председница

др Смиљана Ђорђевић Белић, Институт за књижевност и уметност, Београд, заменица председнице

мср Марина Младеновић Митровић, Институт за књижевност и уметност, Београд, секретар

мср Данијела Митровић, Институт за књижевност и уметност, Београд, секретар

ПРЕТХОДНА РУКОВОДСТВА

(2014–2019)

проф. др Бошко Сувајџић, Филолошки Факултет Универзитета у Београду, председник

др Биљана Сикимић, Балканолошки Институт САНУ, Београд, заменица председника

др Данијела Петковић, Институт за књижевност и уметност, Београд, секретар

мср Татјана Вујновић Пјевач, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, секретар

(2020–2022)

др Бранко Златковић, Институт за књижевност и уметност, Београд, председник

др Данка Лајић Михајловић, Музиколошки институт САНУ, Београд, заменица председника

мср Марина Младеновић Митровић, Институт за књижевност и уметност, Београд, секретар

мср Татјана Вујновић Пјевач, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, секретар

УПРАВНИ ОДБОР

проф. др Данијела Поповић Николић, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, председница

др Смиљана Ђорђевић Белић, Институт за књижевност и уметност, Београд, заменица председнице

проф. др Мирјана Закић, Факултет Музичке уметности, Универзитет уметности у Београду

др Бранко Златковић, Институт за књижевност и уметност, Београд

др Данка Лајић Михајловић, Музиколошки институт САНУ, Београд

мср Данијела Митровић, Институт за књижевност и уметност, Београд

мср Марина Младеновић Митровић, Институт за књижевност и уметност, Београд

проф. др Јеленка Пандуревић, Филолошки факултет Универзитета у Бањалуци

др Данијела Петковић, Институт за књижевност и уметност, Београд

проф. др Валентина Питулић, Филозофски факултет, Косовска Митровица

проф. др Бошко Сувајџић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

НАДЗОРНИ ОДБОР

проф. др Александар Јерков, Филолошки факултет Универзитета у Београду

др Јелена Јовановић, Музиколошки институт САНУ, Београд

проф. др Зоја Карановић, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

др Биљана Сикимић, Балканолошки институт САНУ, Београд

проф. др Бранко Ћупурдија, Филозофски факултет Универзитета у Београду

СКУПШТИНУ Удружења чине сви чланови.