Савремена српска фолклористика

Савремена српска фолклористика 2
Ур. Смиљана Ђорђевић Белић, Данка Лајић Михајловић, Немања Радуловић, Ђорђина Трубарац Матић и Бошко Сувајџић. Београд: Удружење фолклориста Србије, Институт за књижевност и уметност, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, 2015.


Савремена српска фолклористика 3
Ур. Бошко Сувајџић, Данијела Поповић Николић, Данијела Петковић, Мирјана Бојанић Ћирковић. Београд, Ниш: Удружење фолклориста Србије, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2016.


Савремена српска фолклористика 4
Ур. Бошко Сувајџић. Београд: Удружење фолклориста Србије, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, 2017.


Савремена српска фолклористика 5
Ур. Валентина Питулић, Бошко Сувајџић, Бранко Златковић, Дејан Ристић. Београд, Призрен, Нови Сад: Удружење фолклориста Србије, Богословија „Светог Кирила и Методија“ у Призрену, Матица српска, 2018.


Савремена српска фолклористика 6
Ур. Данијела Петковић, Бошко Сувајџић. Београд, Тршић: Удружење фолклориста Србије, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, Центар за културу ,,Вук Караџић“ у Лозници, 2019.


Савремена српска фолклористика 7
Ур. Данијела Поповић Николић, Данка Лајић Михајловић, Бошко Сувајџић. Београд, Крушевац: Удружење фолклориста Србије, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Народна библиотека у Крушевцу, 2020.


Савремена српска фолклористика 8
Ур. Дејан Ајдачић, Бошко Сувајџић. Београд, Тршић: Удружење фолклориста Србије, Комисија за фолклористику Међународног комитета слависта, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Центар за културу ,,Вук Караџић“ у Лозници, 2020.


Савремена српска фолклористика 9
Ур. Биљана Сикимић, Брано Златковић, Марија Думнић Вилотијевић. Београд, Лозница, Тршић: Удружење фолклориста Србије, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Центар за културу „Вук Караџић“, Научно-образовно културни центар „Вук Караџић“, 2021.


Савремена српска фолклористика 10
Ур. Бранко Златковић, Јелена Јовановић. Београд, Топола: Удружење фолклориста Србије, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Културни центар Топола, 2022.


Савремена српска фолклористика 11
Ур. Смиљана Ђорђевић Белић, Данка Лајић Михајловић, Биљана Сикимић. Београд, Лозница, Тршић: Удружење фолклориста Србије, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Центар за културу „Вук Караџић“, Научно-образовно културни центар „Вук Караџић“, 2022.


Савремена српска фолклористика 12
Ур. Данијела Петковић, Дејан Ајдачић.. Београд, Лозница, Тршић: Удружење фолклориста Србије, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Центар за културу „Вук Караџић“, Научно-образовно културни центар „Вук Караџић“, 2023.