Сарађујте у часопису фолклористика

Фолклористика је научни, рецензирани часопис Удружења фолклориста, који објављује радове о свим облицима фолклора и нематеријалне баштине у Србији и у свету. Истраживачке перспективе обухватају широке оквире, почевши од вербалног фолклора, преко традиционалне музике, игре, веровања, обичаја, традиционалне медицине и ветерине, фармације и фитотерапије, па до народне уметности, вештина, заната.

У намери да испита и расветли традиционалне и савремене фолклорне праксе и процесе, Фолклористика охрабрује различите теорије, критичке и компаративне приступе, проучавање историје и методологије фолклора, као и свих области с којима се фолклор додирује ‒ однос фолклористике и етнологије, етномузикологије и етнокореологије, лингвистичке и социјалне антропологије, друштвене историје, културних студија и сродних друштвених и хуманистичких наука. Поред тога што је посвећена високим академским стандардима, Фолклористика укључује и теренску грађу и извештаје, желећи да оваквим усмерењем подстакне научни дискурс и повезивање савремених теоријских становишта, и уједно допринесе научној комуникацији, развоју образовања и очувању нематеријалног културног наслеђа.

Фолклористика објављује оригиналне научне радове који нису раније штампани, извештаје с терена и теренску грађу, приказе и осврте, библиографије. Радови могу да садрже аудио, видео и фотографску документацију.

Часопис излази два пута годишње у штампаној и електронској форми и доступан је у отвореном приступу www.folkloristika.org .