КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Удружење фолклориста Србије сваке године организује (сада већ традиционалне) научне конференције Савремена српска фолклористика. На првом научном скупу под овим називом, одржаном на Филозофском факултету у Новом Саду 2013, покренута је и иницијатива у вези са оснивањем Удружења. Конференције су врло брзо прерасле националне оквире и добиле међународни статус. Кроз организацију конференција и публиковање зборника радова насталих на oснову излагања, Удружење фолклориста Србије настоји да афирмише различите приступе проучавању фолклора, промовише мултидисциплинарност и подстакне сарадњу и размену мишљења у академској заједници у међународним оквирима.

Савремена српска фолклористика 13 (Тршић, 2023)

Организатори: Удружење фолклориста Србије, Београд; Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, Београд; Центар за културу „Вук Караџић”, Лозница; Научно-образовно-културни центар „Вук Караџић”, Тршић

Теме: Терминологија и класификација у фолклористичким дисциплинама, Савремена фолклористика

Програм скупа

Савремена српска фолклористика 12 (Тршић, 2022)

Организатори: Удружење фолклориста Србије, Београд; Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, Београд; Центар за културу „Вук Караџић”, Лозница; Научно-образовно-културни центар „Вук Караџић”, Тршић

Теме: Српски фолклор и фолклористика и други Словени, Савремена фолклористика

Програм скупа

Савремена српска фолклористика 11 (Тршић, 2021)

Организатори: Удружење фолклориста Србије, Београд; Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, Београд; Центар за културу „Вук Караџић”, Лозница; Научно-образовно-културни центар „Вук Караџић”, Тршић

Теме: Заштита нематеријалног културног наслеђа као примењена наука: искуства и изазови, Савремена фолклористика

Програм скупа

Савремена српска фолклористика 10 (Топола, 2021)

Организатори: Удружење фолклориста Србије, Београд; Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, Београд; Културни центар, Топола

Теме: Устанци, родоначелници и њихове тековине у усменој традицији, Винова лоза, грожђе и вино у словенским културама, Савремена истраживања фолклора

Програм скупа

Савремена српска фолклористика 9 (Тршић, 2020)

Организатори: Удружење фолклориста Србије, Београд; Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, Београд; Центар за културу „Вук Караџић”, Лозница; Научно-образовно-културни центар „Вук Караџић”, Тршић

Теме: Град у фолклору / фолклор у граду, У трагањима за одговорима Ненада Љубинковића, Савремена фолклористика

Програм скупа

Савремена српска фолклористика 8 (Тршић, 2019)

Организатори: Удружење фолклориста Србије, Београд; Комисија за фолклористику Међународног комитета слависта; Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, Београд; Центар за културу „Вук Караџић”, Лозница; Научно-образовно-културни центар „Вук Караџић”, Тршић

Теме: Словенски фолклор и књижевна фантастика, Савремена словенска фолклористика

Програм скупа

Савремена српска фолклористика 7 (Крушевац, 2019)

Организатори: Удружење фолклориста Србије, Београд; Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, Београд; Народна библиотека, Крушевац

Теме: Косовска битка (1389) у историји и традицији, Савремена словенска фолклористика

Програм скупа

Савремена српска фолклористика 6 (Тршић, 2018)

Организатори: Удружење фолклориста Србије, Београд; Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, Београд; Центар за културу „Вук Караџић”, Лозница; Научно-образовно-културни центар „Вук Караџић”, Тршић

Теме: Тихомир Ђорђевић као истраживач фолклора, Ратни фолклор, Савремена фолклористика

Програм скупа

Савремена српска фолклористика 5 (Призрен – Велика Хоча, 2017)

Организатори: Удружење фолклориста Србије, Београд; Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, Београд; Богословија „Светог Кирила и Методија“, Призрен; Матица српска, Нови Сад

Теме: Фолклорно наслеђе Срба са Косова и Метохије у словенском контексту, Савремена фолклористика

Програм скупа

Савремена српска фолклористика 4 (Источно Сарајево - Пале, 2016)

Организатори: Удружење фолклориста Србије, Београд; Институт за књижевност и уметност, Београд; Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, Београд; Филозофски факултет, Пале; Филолошки факултет, Бања Лука; Вукова задужбина, Београд

Теме: Појам границе у фолклору, Обредна и календарска година, Савремена фолклористика и студије културе

Програм скупа

Савремена српска фолклористика 3 (Ниш, 2015)

Организатори: Удружење фолклориста Србије, Београд; Институт за књижевност и уметност, Београд; Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, Београд; Филозофски факултет, Ниш

Теме: Савремена српска фолклористика

Програм скупа

Савремена српска фолклористика 2 (Тршић, 2014)

Организатори: Удружење фолклориста Србије, Београд; Институт за књижевност и уметност, Београд; Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, Београд; Вукова задужбина, Београд; Центар за културу „Вук Караџић”, Лозница

Теме: Савремена српска фолклористика

Програм скупа

Савремена српска фолклористика 1 (Нови Сад, 2013)

Организатори: Филозофски факултет, Нови Сад

Теме: Савремена српска фолклористика

Програм скупа

Зборнике радова из едиције Савремена српска фолклористика можете погледати у нашој дигиталној библиотеци.